LEDIG STILLING VED NIVA

Driftstekninker

Søknadsfrist: 24.01.2022

Norsk institutt for vannforskning

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er Norges viktigste miljøforskningsinstitutt for vannfaglige spørsmål. Med et helhetsperspektiv på klima og miljø arbeider NIVA med å finne løsninger for en bærekraftig utvikling av sivilsamfunn, forvaltning og næringsliv. NIVA er eksperter på akvatiske økosystemer, både ferskvann og marint, og på hvordan de er koblet sammen og påvirker hverandre. NIVA arbeider tverrfaglig med samspillet mellom vann, miljø og samfunn, ut fra naturfaglig og samfunnsfaglig ekspertise. NIVA har hovedkontor i Oslo og regionavdelinger i Bergen, Grimstad, Hamar og København, samt en forskningsstasjon ved Drøbak. NIVA har datterselskaper i Tromsø, Chile og Kina. Totalt har NIVA-gruppen nesten 500 medarbeidere.

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er Norges viktigste miljøforskningsinstitutt for vannfaglige spørsmål, og vi arbeider innenfor et bredt spekter av miljø, klima, naturmangfold og ressursspørsmål. Vi er en ikke-profittbasert kunnskapsorganisasjon med over 300 medarbeidere. Vår visjon er «forskning for en bærekraftig framtid» – med verdiene relevans, integritet, kvalitet og samspill. Vi bidrar til å løse lokale, regionale og globale miljøspørsmål basert på forskning, overvåkning og rådgivning av høy kvalitet. Våre medarbeidere opplever NIVA som en attraktiv arbeidsplass fordi vårt bidrag og samfunnsoppdrag gir mening og motivasjon.

Seksjon for forskningsinfrastruktur søker nå etter en initiativrik og selvstendig driftstekniker ved vår utstyrssentral.

Arbeidsoppgaver

Som driftstekniker er du med å forvalte NIVAs lager av utstyr, biler og båter, og bidrar til at dette kan brukes for å skape best mulig forskning. Mange av NIVAs prosjekter innebærer feltarbeid for forskerne og NIVA har derfor en utstyrsavdeling som sikrer at forskerne har nødvendig utstyr tilgjengelig. Arbeidet består i å levere ut og ta imot feltutstyr, biler og båter, samt å sørge for at utstyret er i god stand og lagret ryddig. Arbeidshverdagen vil være svært variert med alt fra «vaktmestertjenester» og hjelp for forskerne, til mekanisk arbeid slik som konstruksjon av feltutstyr. Det kan også være aktuelt med noe feltarbeid. Arbeidet på avdelingen kan til tider være fysisk krevende.

Essensielle Kvalifikasjoner

 • Fagutdannelse innen et mekanisk fag
 • Maskinering og bearbeiding av ulike materialer
 • Mekanisk konstruksjon og reparasjon av utstyr. Gjerne innen finmekanisk fagretning, men bred kompetanse kan være viktigere enn svært spisset kompetanse på ett felt
 • Samarbeid med bestiller og lage ulikt utstyr uten nødvendigvis å ha en helt ferdig tegningSertifikat for bil (B), og helst for henger (BE)
 • Erfaring fra bruk av Office-pakke for Windows og liknende digitale verktøy

Ønskelige kvalifikasjoner

 • Digitale tegneverktøy som AutoCAD
 • Båtførerbevis
 • Instrument- eller elekrokompetanse

Personlige egenskaper

Vi ønsker en engasjert lagspiller som tar initiativ og styrer sin egen arbeidshverdag på en strukturert måte. Du bidrar godt i samarbeid med forskjellige faggrupper og utfører arbeidsoppgavene nøyaktig og med høy grad av service. Du evner, gjennom samarbeid med oppdragsgiver, å omsette et ønske eller en vag bestilling til et konkret produkt. Du har mellommenneskelige egenskaper, og god formidlingsevne skriftlig og muntlig i norsk. I tillegg er det ønskelig med god skriftlig og muntlig fremstillingsevne i engelsk.

Inkludering og mangfold

NIVA har et arbeidsmiljø som er preget av respekt og likeverd. Vi likebehandler med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne, religion og etnisk og kulturell bakgrunn, og andre vesentlige forhold ved en person. Vi har behov for mangfold fordi ulike perspektiver fremmer nytenkning og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn.

Vi tilbyr

Utfordrende arbeidsoppgaver i et ledende nasjonalt vannfaglig forskningsinstitutt med stor samfunnsmessig betydning

 • Inngå i et nettverk av forskere internt og eksternt
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Et flerkulturelt, sosialt og kreativt arbeidsmiljø hvor mennesket er i sentrum
 • Fleksibel arbeidstid, konkurransedyktig lønn, gode pensjons- og forsikringsordninger og firmahytte

Webcruiter-ID: 4462719065

Kontaktinformasjon:

 • Anders Gjørwad Hagen (Forskningsleder), +47 982 94 075
Powered by Labrador CMS