LEDIG STILLING VED NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING (NINA)

Økonomirådgiver

Søknadsfrist: 29.05.2022

Norsk institutt for naturforskning

NINA (Norsk institutt for naturforskning) er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur - samfunn. Vi har rundt 300 medarbeidere, og er det største forskningsinstituttet innen anvendt økologi i Norge. Hovedkontoret vårt, NINA-huset, ligger på Gløshaugen i Trondheim, og vi har egne forskningsavdelinger i Oslo, Lillehammer, Bergen og Tromsø. NINA har oppdragsgivere innen offentlig forvaltning, forskningsråd, næringsliv og internasjonale institusjoner.

Vi søker nå etter en ny økonomirådgiver i fast 100% stilling

Stillingen vil være knyttet til NINAs administrasjon som er lokalisert ved hovedkontoret i Trondheim. Økonomi, lønn, regnskap og HR har i dag til sammen åtte medarbeidere som jobber tett sammen og utfyller hverandre.

Avdelingen er inne i et generasjonsskifte, og vi har derfor behov for å ansette en ny medarbeider innen økonomi og regnskap. Stillingen har økonomisjefen som sin nærmeste overordnede. NINA bruker UBW som lønns- og regnskapssystem.

Arbeidsoppgaver i stillingen:

Stillingen skal jobbe innenfor regnskapsområdet, og blant annet ha oppgaver knyttet til oppfølging av organisasjonen innenfor ERP systemet. Stillingen skal ha ansvar for å bygge opp et godt system rundt innkjøpshåndteringen i NINA. Systemet skal håndtere kontroll, registrering og vedlikehold av innkjøpt utstyr. I tillegg skal stillingen ha ansvar for å videreutvikle et godt internt støtteapparat for administrativ støtte til EU prosjekter, inkludert god forståelse for internasjonale kontrakter og nasjonale kontrakter. Stillingen vil også bidra med andre oppgaver innen økonomifeltet, i tråd med kompetanse og behov

Vi søker etter en person som:

• har god regnskapsforståelse

• har erfaring med og/eller interesse for oppfølging av internasjonale kontrakter og prosjekter

• liker å utvikle og følge opp systemer

• er nysgjerrig, nøyaktig, strukturert, serviceinnstilt og selvstendig

• har kompetanse innenfor prosjektoppfølging og innkjøp

• kan fungere som kontaktpunkt mot fagavdelingene

• liker å jobbe i team

Krav til kompetanse:

• Bachelorgrad innenfor relevant fagområde

• Realkompetanse/erfaring innen fagfeltet og UBW som verktøy er ønskelig, men ikke et krav

• God skriftlig og muntlig fremstillingsevne i norsk og engelsk

Vi tilbyr:

• lønn etter kvalifikasjoner

• fleksitidsordning

• god pensjonsordning og gruppelivsforsikring

• et variert, trivelig og spennende arbeidsmiljø i et av Norges ledende forskningsmiljø

• treningsrom, garderobefasiliteter og god kantine.

Kvinneandelen i NINAs administrative stillinger er høy, og vi oppfordrer derfor menn til å søke. Arbeidsspråket i NINA er norsk.

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

Søknad sendes på e-post til [email protected] Den må inneholde CV med informasjon om utdanning og relevant arbeidserfaring.

Vitnemål og attester vil bli etterspurt senere i tilsettingsprosessen.

Søknadsfrist er 29. mai 2022

Powered by Labrador CMS