Ledig stilling ved Norsk institutt for naturforskning

PhD stilling innen økologi med fokus på produksjon i reindriften

Søknadsfrist: 31.07.2020

Stillingen er et samarbeid mellom Norsk institutt for naturforskning og Landbruksdirektoratet. Norsk institutt for naturforskning (NINA) er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn. NINA har 285 ansatte med hovedkontor i Trondheim og avdelinger i Tromsø, Bergen, Lillehammer og Oslo. Landbruksdirektoratet iverksetter landbruks- og handelspolitikken på landbruksområdet. Vårt oppdrag er å drive samordnet, helhetlig og effektiv forvaltning av økonomiske og juridiske virkemidler. Vi er også støtte- og utredningsorgan for Landbruks- og matdepartementet. Landbruksdirektoratet har 220 ansatte med kontorer i Oslo, Steinkjer og Alta.

Om stillingen

Vi søker etter en nysgjerrig, analytisk og utadvendt person med mastergrad innen økologi eller statistikk som er motivert til å gjennomføre en PhD i økologi ved NINAs avdeling i Tromsø og Universitetet i Tromsø.

Stillingen vil være rettet mot produksjon og tap i reindriften og skal identifisere hvordan variasjon i driftsform, klimatiske forhold, rovdyrtettheter og forvaltningstiltak påvirker verdikjeden i reindriften. Arbeidet vil gjennomføres i nært samarbeid med Landbruksdirektoratet og andre representanter for forvaltning og næringsutøvere. Kontorsted er Tromsø, men noe reising må påregnes.

NINAs avdeling i Tromsø består av ca 30 forskere med kompetanse innen økologi og effekter av klima og forvaltningstiltak på ulike økologiske systemer.

Forvaltningen av reindriften er lagt til Landbruksdirektoratet, Avdeling reindrift, i Alta. Reindriftsavtalen og Reindriftsloven utgjør to av direktoratets viktigste virkemidler for å følge opp de landbrukspolitiske målene i reindriftspolitikken.

Som PhD vil du jobbe selvstendig og du må ha evne til å anvende økologiske teorier og metoder som bidrar til ny kunnskap om reindriften. Underveis i arbeidet med PhD-prosjektet skal du ta initiativ til og bidra med formidling av relevante resultater både muntlig og skriftlig. Du vil ha nær kontakt med både forvaltningen og næringen.

Kvalifikasjonskrav

 • Du har utdanning fra universitet eller høyskole på masternivå, innenfor økologi og/eller statistikk som tilfredsstiller Universitetet i Tromsø sine opptakskrav til PhD-utdanning.
 • Du har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk.
 • Du har god kjennskap til analyseverktøyet R.
 • Det er en fordel om du har samisk språkkompetanse og kjennskap til reindrift eller samisk kultur.

Personlige egenskaper

 • Du er en faglig pådriver, søker samarbeid og skaper gode relasjoner
 • Du viser initiativ og er løsningsorientert
 • Du har god gjennomføringsevne
 • Du er strukturert og kvalitetsorientert
 • God formidlingsevne
 • Du trives med en hektisk arbeidshverdag

Du identifiserer deg med våre verdier:

ærlighet, sikrer åpenhet rundt vitenskapelige resultater, står for god formidling, er åpen og engasjert, og tilstreber kontinuerlig videreutvikling av vår kompetanse.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Ved utvelgelse av søkere til intervju og ved vurdering av kandidatene vil det bli lagt vekt på studieresultat.

Vi tilbyr:

 • lønn som stipendiat i hht kompetanse og kvalifikasjoner
 • fleksitidsordning
 • medlemskap i god pensjons- og forsikringsordning
 • en arbeidsplass i et av Europas fremste miljøinstitutter
 • et trivelig, kreativt og spennende arbeidsmiljø

Spørsmål om stillingen rettes til:

 • Seniorforsker Torkild Tveraa, telefon 934 66 722,
 • Seniorforsker Audun Stien,telefon 905 50 539, eller
 • Forskningssjef Cathrine Henaug, telefon 928 20 753

Søknad sendes på e-post til [email protected]

Den må inneholde CV med informasjon om utdanning og relevant arbeidserfaring, samt kopi av vitnemål og attester Utvalgte kandidater vil bli innkalt til intervju. NINA arbeider aktivt for å rekruttere kvinner, og kvinner oppfordres derfor til å søke.

Søknadsfrist: 31.07.2020