Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Postdoktor - naturfagdidaktikk

Søknadsfrist: 15.09.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) er et av tre institutter ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet. ILS er Norges ledende miljø innen fagdidaktikk, utdanningsledelse og praksisrelevant skoleforskning, og har ansvar for Norges første senter for fremragende utdanning, ProTed, som er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø. Ved instituttet ligger også EKVA (Enhet for Kvantitative Utdanningsanalyser) og fire fakultære forskergrupper (CLEG, TEPEC, SISCO og LEA).


Instituttet har ca. 400 studenter i praktisk-pedagogisk utdanning og forvalter UiOs femårige lektorprogram som tar opp ca 300 studenter hvert år. Ca. 200 studenter følger instituttets masterprogram i utdanningsledelse. I samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo og Statoil driver ILS også studieprogrammet Teach First Norway. ILS har ca. 40 administrative og 100 vitenskapelige ansatte.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) har ledig stilling som postdoktor for en periode på 3 år i naturfagdidaktikk.

Stillingen er tilknyttet forskningsprosjektet LISSI - Linking Instruction in Science and Student Impact.

Forskningsprosjektet er finansiert av Utdanningsdirektoratet og gjennomføres ved ILS. Prosjektet er en videostudie av naturfagundervisning i norsk skole med fokus på utforskende arbeidsmåater i naturfag.

Prosjektet er knyttet til grunnskolens barne- og ungdomstrinn. Formålet med prosjektet er å avdekke sammenhenger mellom elevers læring og ulike former for naturfagundervisning, læreres arbeidskontekst og tilgjengelige læringsressurser. 20 klasser fordelt på 4. og 8. trinn følger over tre år med videoopptak av undervisning i naturfag. Videodata koples mot resultater fra naturfaglige tester, spørreskjemaer og intervjuer med elever, lærere og skoleledere for å undersøke sammenhenger mellom elevenes læring og ulike former for naturfagundervisning.

Den som tilsettes vil arbeide sammen med forskere i prosjektgruppen og forventes å delta i en av følgende forskergrupper; Challenges of Sustainability in Educational Research (COSER), Large-scale Educational Assessment (LEA) or Studies of Instruction across Subjects and Competences (SISCO).

Mer om stillingen

Tilsettingen gjelder for en periode på inntil 3 år med 10 % pliktarbeid.

Ansettelse i stilling som postdoktor har som formål å kvalifisere forskere for arbeid i vitenskapelige toppstillinger.

Arbeidsoppgaver

 • Datainnsamling og dataanalyse
 • Rapportering fra studien
 • Publisering i nasjonale og internasjonale tidsskrift med spesiell vekt på utforskende arbeidsmåter

Stillingen er tillagt arbeidsoppgaver knyttet til alle deler av prosjektet, men med særlig fokus på videoanalyser.

Kvalifikasjonskrav

 • Det kreves doktorgrad eller grad tilsvarende en norsk doktorgrad (PhD) tilknyttet naturfagdidaktikk og vitenskapelig publisering innenfor området for stillingen. For søkere som ikke har disputert er det en forutsetning at doktorgradsarbeidet er levert til vurdering før søknadsfristens utløp. Det er en forutsetning for tiltredelse i postdoktorstillingen at disputasen er godkjent.
 • Erfaring med bruk av kvalitative og kvantitative metoder
 • Erfaring med forskningsformidling
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på norsk eller et annet skandinavisk språk

Ved vurdering av søknadene vil det bli lagt vekt på:

 • Erfaring med forskning på elevers naturfaglige kompetanse og klasseromsforskning
 • Kjennskap til videoforskning
 • Prosjektbeskrivelsens kvalitet
 • PhD-avhandlingens relevans for prosjektets innretning
 • Søkers faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet
 • Erfaring fra norsk eller skandinavisk grunnskole
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr 523200 til kr 605500 avhengig av kompetanse, i stilling som postdoktor (stillingskode 1352)
 • Et stimulerende og positivt arbeidsmiljø
 • Gode pensjonsordninger
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Prosjektbeskrivelse inkludert fremdriftsplan
 • Kopier av vitnemål og attester
 • Publikasjonsliste
 • Minst 3 faglige arbeider som det skal tas hensyn til ved bedømmelsen, inkludert doktoravhandlingen
 • Referanseliste (2-3 referanser; navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem Jobbnorge.

Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det forutsettes at den som tilsettes vil kunne gjennomføre prosjektet i løpet av tilsettingsperioden.

Det skal som hovedregel benyttes intervju i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i postdoktorstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen