Spennende jobbmulighet ved Seksjon for kunnskapsprogrammer ved Norad!

Rådgiver / seniorrådgiver - Fisk for utvikling

Søknadsfrist: 05.04.2020

Norad

Norad, Direktoratet for utviklingssamarbeid, setter penger i arbeid for å bidra til at verden når bærekraftsmålene om å utrydde fattigdom, redusere ulikhet og bremse klimaendringene innen 2030. Norad vil i 2020 forvalte og omskape nær halvparten av det norske bistandsbudsjettet til resultater. I tillegg gir Norad bistands- og forvaltningsfaglige råd til Utenriksdepartementet, utenriksstasjonene og Klima- og miljødepartementet. Norad får årlig tildeling fra Utenriksdepartementet og fra Klima- og miljødepartementet.

Norad er ansvarlig for programmet Fisk for utvikling. Et sekretariat er etablert for å koordinere arbeidet innenfor programmet. Sekretariatet ligger under Kunnskapsbanken, ved Seksjon for kunnskapsprogrammer. For å styrke sekretariatet sitt arbeid og faglige rådgiving på fiskeriområdet lyser vi ut en stilling som rådgiver. Stillingen rapporterer til seksjonsleder ved Seksjon for kunnskapsprogrammer, men vil faglig jobbe tett med programkoordinator og andre medarbeidere i Fisk for utvikling. Arbeidet sees i sammenheng med andre innsatsområder i Norad, inkludert Hav for utvikling.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra faglig og praktisk i institusjonssamarbeidet på området
 • Forvalte bistandsavtaler innen fiskeri- og akvakulturfeltet
 • Bidra med faglig rådgiving internt i Norad, til UD/ambassader og andre aktører på fagfeltet
 • Kommunikasjonsarbeid for fagfeltet, inkludert sosiale medier
 • Noe reisevirksomhet må påregnes
 • Andre oppgaver kan pålegges

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning på minimum masternivå, og erfaring fra fiskeri og akvakulturområdet
 • Erfaring fra utviklingssamarbeid vektlegges i stor grad
 • Relevant internasjonal erfaring og/eller erfaring fra relevante institusjoner/organisasjoner vektlegges
 • Kjennskap til norske kunnskapsmiljøer innen akvakultur er en fordel
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er viktig. Kompetanse i andre relevante språk vektlegges

Personlige egenskaper

 • Analytisk, systematisk og strukturert
 • Du trives med og tar initiativ til samarbeid, men arbeider også effektivt alene
 • God formidlingskompetanse og evne til å få frem fagspesifikk tematikk tydelig i nasjonale og internasjonale miljøer, og samtidig bidra til læring og utvikling
 • Du trives med å bygge relasjoner og representere norske myndigheter på en god måte
 • Stor arbeidskapasitet, effektiv og fleksibel, med betydelig gjennomføringevne

Vi tilbyr

 • Mulighet til å arbeide med utfordrende og spennende oppgaver innenfor et politisk prioritert område
 • Mulighet for faglig utvikling og fordypning
 • Meget godt og flerfaglig arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kolleger
 • Internasjonalt nettverk innenfor fagområdet
 • Interessante og varierte arbeidsoppgaver i et stimulerende og inkluderende miljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • God pensjonsordning og mulighet for gunstige boliglån gjennom Statens pensjonskasse
 • IA-virksomhet

Tilsettingen er midlertidig med to års varighet. Stillingen lønnes i stillingskode 1434 rådgiver, i lønnstrinn 51-65 (kr 456 400 - 583 900), eller i stillingskode seniorrådgiver 60- 80 (532 300 - 813 400). Innplassering skjer på bakgrunn av søkers kompetanse.

Som statlig direktorat er Norad opptatt av mangfold bl.a. med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn, og vil oppfordre alle kvalifiserte kandidater til å søke. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen