LEDIG STILLING VED NGU

Sommerjobber for geofagstudenter

Søknadsfrist: 17.03.2021

Norges geologiske undersøkelse

Norges geologiske undersøkelse (NGU) er landets sentrale institusjon for kunnskap om berggrunn, mineralressurser, løsmasser og grunnvann. NGUs oppgaver omfatter geologisk, geofysisk og geokjemisk kartlegging, utvikling og drift av databaser, forskning, informasjon og rådgivning, til det offentlige og til industrien. Vår virksomhetsidé er Geologi for samfunnet. NGU har ca 200 ansatte fra 27 nasjoner, hvorav ca. 60 prosent er forskere.


Nærmere informasjon om NGUs organisasjon og arbeidsoppgaver finnes på www.ngu.no

Norges geologiske undersøkelse (NGU) har ledige sommerjobber i 2021. Vi søker etter studenter i geofag som er interessert i å bygge opp erfaring og kunnskap blant annet i feltarbeid.

Sommerjobb i NGUNGUs samfunnsoppdrag er å bidra til økt verdiskaping gjennom å fremskaffe, bearbeide og formidle kunnskap om Norges geologiske ressurser på land og i havområder. NGU skal dekke samfunnets behov for geologisk basiskunnskap, blant annet for næringsutvikling.Med en lang tradisjon innen kartlegging og for­skning har NGU opparbeidet en anerkjent kom­petanse, som vi viderefører gjennom nyrekrut­tering og opplæring på flere geovitenskapelige fagfelt. KvalifikasjonerOrdningen med sommerjobb kan gjelde studenter på bachelor- og masternivå i både geologi, geokjemi, geofysikk, laboratoriearbeid og geomatikk.Tidspunkt

Sommerjobbene vil i hovedsak foregå i månedene juni, august og september.

Praktiske opplysninger

  • Send en søknad med kort beskrivelse av dine faglige interesser og motivasjon for sommerjobben, sammen med CV, vitnemål, relevante attester og aktuelle referanser.
  • Stillingen er plassert i kode 1019 for utdanninger under bestått mastergrad/ 1108 etter bestått mastergrad.

Ved spørsmål vennligst kontakt en av våre lagledere:

Webcruiter-ID: 4345079860

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS