Møreforsking AS har en ledig spennende stilling!

Doktorgradsstipendiat - "Fisk 4.0 - industrialisering av den marine verdikjeden"

Søknadsfrist: 10.02.2023

Møreforsking

Møreforsking (MF) er et regionalt forankret forskningsinstitutt som utfører forskning og utvikling innen både naturvitenskap og samfunnsvitenskap. Våre forskere levere forskning og innovasjon i nært samarbeid med industriklynger i regionen, offentlig sektor samt nasjonale og forskningsinstitusjoner. Våre viktigste forskningsområder er bærekraftig bruk og forvaltning av hav og kyst, akvakultur, sjømatkvalitet, marine råstoff, logistikk, transport og samfunnsøkonomi. Møreforsking har stor faglig bredde og arbeider tverrfaglig for å finne bærekraftige løsninger på sentrale samfunnsutfordringer som bidrar til verdiskaping lokalt, nasjonalt og globalt. Vi tilbyr et tverrfaglig forskingsmiljø med gode mulighet for faglig utvikling.

For mer informasjon besøk vår hjemmeside: www.moreforsking.no.

For mer informasjon om stillingen kontakt oss for en uforpliktende samtale:

3-årig doktorgradsstipendiat tilknyttet prosjektet "Fisk 4.0 - industrialisering av den marine verdikjeden"

Om stillingen

Møreforsking (MF) har ledig en 3-årig stilling som doktorgradsstipendiat i forskningsgruppen Sjømatforedling, med gode muligheter for fast stilling etter fullført grad. Stipendiaten vil være tilknyttet prosjektet "Fisk 4.0 - industrialisering av den marine verdikjeden". Finansiert av Norges forskningsråd.

FISK 4.0 er et spennende prosjekt som i de kommende seks årene skal utvikle kunnskap og bygge forskningskapasitet som legger til rette for verdiskapning i marin og maritim sektor. Prosjektet tar utgangspunkt i havfiskeflåten i Møre og Romsdal. Målsettingen er at forskning og tverrfaglig samhandling mellom biologisk og teknologisk kunnskap skal forbedre produksjon og prosesser om bord i fiskefartøy, blant annet ved bruk av automatikk og sensorteknologi.

Stipendiaten vil planlegge og gjennomføre forsøk i felt og laboratorium, analysere og sammenstille ulike datasett og publisere vitenskapelige artikler. Stipendiaten vil få tilknyttet relevante veiledere og den som ansettes vil bli en del av et produktivt forskningsmiljø, og få arbeide ved regionens ledende marine forskningsinstitutt.

Kvalifikasjoner

 • Masterfag i matteknologi, matvitenskap, marinbiologi, bioteknologi eller tilsvarende
 • Erfaring med råstoffhåndtering og bruk av ulike målemetoder for råstoffkvalitet
 • Kompetanse i statistiske analyser av sensoriske kvalitetsdata og visuelle fremstillinger i R eller Unscrambler
 • Gode ferdigheter i å skrive vitenskapelige tekster på engelsk
 • Gode norskkunnskaper, da stillingen blant annet innebærer å ha dialog med fiskere som bidrar i prosjektet, samt formidle prosjektets resultater i relevante nasjonale forum
 • Oppfylle krav for PhD-opptak

I tillegg er erfaring/kompetanse innen følgende områder ønskelig

 • Erfaring med maskinsyn eller andre ikke-destruktive målemetoder for kvalitet
 • Kunnskap om den marine klyngen i Møre og Romsdal
 • Populærvitenskapelig formidling

Personlige egenskaper

 • Stillingen krever at man har gode samarbeidsevner og at man trives med å ta initiativ, arbeide selvstendig og målbevisst.
 • Lengre opphold i felt må påberegnes

Vi tilbyr

 • Et positivt og kreativt arbeidsmiljø med utfordrende arbeidsoppgaver og fleksible arbeidstidsordninger
 • Muligheten til å arbeide med anvendt marin forskning gjennom nasjonalt og internasjonalt samarbeid
 • Moderne lokaler ved NMK
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Ytterligere informasjon

Søknad sendes elektronisk via link på denne siden og skal inneholde en oppsummering av relevante kvalifikasjoner, hvorfor du søker på stillingen , CV og relevante attester og vitnemål. Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Arbeidssted: Møreforsking AS med kontorsted i Ålesund

Tiltredelse: Tidligst 01.04.2023

Søknadsfrist: 10.02.2023

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS