Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Vitenskapelig assistent - Senter for livsløpsendringer i hjerne og kognisjon (LCBC)

Søknadsfrist: 01.11.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Psykologisk institutt er det eldste psykologiske instituttet i Norge. Forskningen ved instituttet er internasjonalt rettet med flere internasjonale samarbeidsprosjekter, og avspeiler psykologiens mangfold og kontaktflate med andre vitenskapelige disipliner, i medisin, humaniora og samfunnsfag. Studietilbudet i psykologi omfatter profesjonsstudiet i psykologi, samt et bachelor- og mastergradsprogram. I tillegg har instituttet en forskerutdanning (Ph.D.-grad) med 140 registrerte kandidater. Instituttet har en stab på 75 faste vitenskapelig ansatte, ca. 70 stipendiater og postdoktorer, og en teknisk/administrativ stab på 22 personer.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Psykologisk institutt

Om stillingen

Det er en ledig fulltidsstilling som vitenskapelig assistent for en periode på to år ved Center for Lifespan Changes in Brain and Cognition LCBC (www.oslobrains.no), ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Stillingen er primært knyttet til pågående prosjekter om forholdet mellom endring i hjernestruktur, -aktivitet og kognitive funksjoner hos deltagere i ulike aldersgrupper. Ansettelsen gjelder for en periode på to år.

Forskningssenteret

LCBC er et aktivt, tverrfaglig forskningssenter med rundt 25 fulltidsstillinger, inkludert 5 professorer/førsteamanuenser, 3 forskere, 10 postdoktorer og PhD stipendiater, 4 ingeniører og 1 fulltids og deltids forskningsassistenter, i tillegg til støttepersonell og assosierte internasjonale forskere.

Vårt overordnede forskningsmål er å bidra til bedre forståelse av endringer i hjernen og kognitive funksjoner fra fødsel, gjennom utvikling og til høy alder, i friske personer og i ulike pasientgrupper.

Prosjektene

LCBC driver flere store longitudinelle forskningsprosjekter der til sammen rundt 1000 deltagere følges med repeterte undersøkelser. Disse undersøkelsene inkluderer kognitiv og nevropsykologisk testing, hjerneavbildning og en rekke andre psykologiske og biologiske mål. Formålet med prosjektene er bedre å forstå hvilke endringer i hjernen og våre kognitive funksjoner som skjer gjennom utvikling og gjennom voksenlivet, og å finne ut hvilke faktorer som ser ut til å være av størst betydning. De fleste deltagerne i prosjektene er friske frivillige, mens noen vil ha ulike biomedisinske risikofaktorer som kan ha innflytelse på hjerne og kognisjon. Prosjektene er finansiert fra Det europeiske forskningsrådet, Norges forskningsråd, Nasjonalforeningen for folkehelse, Psykologisk Institutt og Universitetet i Oslo.

Arbeidsoppgaver

 • Rekruttere deltagere til aktive prosjekter vi har
 • Gjennomføre kognitive undersøkelser og andre undersøkelser (VR, EEG, o.l)
 • Gjennomføre MR-skanning av deltagere på Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet
 • Skåring og punching av data
 • Jobbe tett med forskere, postdoktorer og stipendiater rundt gjennomføring og noe analyse av data

Dette er derfor en veldig viktig stilling for forskningen som gjøres i senteret, og vil gi et unikt innblikk i moderne human nevrovitenskapelig forskning. Forskningsassistenten vil jobbe tett med alle de andre forskerne i gruppen, og bli en integrert del av mye av aktiviteten ved LCBC. Stillingen innebærer kvelds- og helgjobbing. Det kan også bli aktuelt med noe nattjobbing.

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper

 • Søkere må ha gjennomført profesjonsstudium eller mastergrad innen relevante fagområder, fortrinnsvis psykologi. Nevrovitenskap, medisin eller lignende kan også være aktuelt.
 • Det er viktig med stor motivasjon og ønske om å bidra til forskning innen nevropsykologi/ nevrovitenskap.
 • Søkere bør ha interesse for nevropsykologisk testing.
 • Arbeidsoppgavene innebærer kommunikasjon med og testing av deltakere i ulike aldersgrupper, og det er et krav at søker har meget god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Flere av forskerne som kandidaten vil jobbe tett med snakker engelsk, så god beherskelse av muntlig engelsk er også en forutsetning.

Vi søker deg som er entusiastisk, fleksibel, og strukturert. Du er nøyaktig og pålitelig, har god arbeidskapasitet, evne til samarbeid og kommunikasjon.

Du må trives med å jobbe tett med mange kolleger, men samtidig være selvstendig. Du bør like oppgaver som å koordinere undersøkelser, forholde deg til deltagere i prosjektene, og trives med kognitiv testing og andre relevante undersøkelser.

Det er en fordel å ha erfaring fra arbeid med mennesker, gjerne også testerfaring, men opplæring i de spesifikke metodene som brukes vil bli gitt.

Vi tilbyr

 • Lønn 456 400 kr. per år (SKO1020) avh. av kompetanse
 • Et hyggelig og utfordrende arbeidsmiljø
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet
 • Gode velferdsordninger

I vurderingen av søkerne vil de bli lagt vekt på faglig bakgrunn, motivasjon for å søke stillingen og personlige egenskaper. Det vil bli gjennomført intervju med utvalgte kandidater.

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev på 1 side, der motivasjonen for å søke stillingen beskrives
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • kopier av vitnemål med karakterutskrift og attester, og eventuelle faglige arbeider som det skal tas hensyn til ved bedømmelsen
 • Minst to referanser

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

I vurderingen av søkerne vil de bli lagt vekt på faglig bakgrunn, motivasjon for å søke stillingen og personlige egenskaper. Det vil bli gjennomført intervju med utvalgte kandidater.

Andre opplysninger

Samlet ansettelsestid som vitenskapelig assistent kan ikke overstige to år ved samme institusjon. Dette gjelder også ved deltidsstillinger.

Se forskrift om ansettelsesvilkår.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

 • Koordinator Silje Forsland: +47 22845181

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS