Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Vitenskapelig assistent - Seksjon for klinisk ernæring

Søknadsfrist: 01.03.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Om stillingen

Seksjon for klinisk ernæring ved Avdeling for ernæringsvitenskap har en ledig 100% stilling som vitenskapelig assistent for 18 måneder. Snarlig oppstart.

Seksjon for klinisk ernæring arbeider blant annet med å øke kunnskapen om kostholdets betydning for helse, samt å utvikle bedre ernæringsterapi for pasienter. Stillingen vil hovedsakelig inngå som del av den pågående kostintervensjonen CRC-NORDIET-studien, og den som ansettes vil arbeide tett sammen med forskere og prosjektmedarbeidere fra Seksjon for klinisk ernæring.

Mer om stillingen

Den som ansettes vil bidra i arbeidet som vitenskapelig assistent for CRC-NORDIET-studien. Til denne studien inviteres det 500 tarmkreft pasienter til en ett-års intensiv kostintervensjon med moderat oppfølging i ytterligere 14 år. Alle deltakerne inviteres til flere besøk på Senter for klinisk ernæring ved Avdeling for ernæringsvitenskap, Universitetet i Oslo, der de gjennomgår omfattende undersøkelser og kartlegging av kosthold og fysisk funksjon. I tillegg arrangeres det inspirasjonsdager og matkurs for deltakerne. Til dette trengs det mye koordinering av både personell og deltakere til studien til de ulike besøk på senteret.

Det tilligger stillingen også oppgaver som oppfølging av studiedeltakere, oppfølging av kostintervensjon, kvalitetssikring av prosedyrer og opplæring av nytt personell. CRC-NORDIET-studien har nå kommet i sluttfasen av rekrutteringen og det er planlagt igangsettelse av flere delprosjekter som innebærer kvalitetssikring og klargjøring av en rekke datasett for analyser før publisering i vitenskapelige tidsskrift. Det tilligger denne stillingen å bidra i dette vitenskapelige arbeidet.

Noe hjelp til tilrettelegging og annen form for veiledning og assistanse i kurset ERN4300 (humanforsøket) og antropometrikurset vil også tilligge stillingen.

Kvalifikasjonskrav

 • Fullført og bestått mastergrad innenfor klinisk ernæring eller tilsvarende (120 studiepoeng). Mastergraden må inkludere en oppgave på minimum 30 studiepoeng.
 • Søker bør ha god kjennskap til individuelle tilpassede ernæringsråd for kreftpasienter.
 • Ønskelig med erfaring fra pasientkonsultasjoner og motiverende intervju-teknikker som metode for implementering av kostintervensjon.
 • Ønskelig med erfaring fra å koordinere og organisere store forskningsprosjekt.
 • Ønskelig med erfaring fra arbeid med database programmer og håndtering av store datasett.
 • God innsikt og erfaring med bruk av ulike metoder for måling av ernæringsstatus, kroppssammensetning, antropometriske mål, blodtrykk, fysiske tester og kartlegging av kostinntak.
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk og norsk (eller et annet skandinavisk språk).

Personlige egenskaper

Ved vurdering av søknader blir det lagt vekt på søkerens faglige og personlige forutsetninger for å utføre arbeidsoppgavene som er tillagt stillingen.

Vi søker en person som:

 • Kan jobbe systematisk og selvstendig
 • Har stor gjennomføringsevne
 • Har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner samt er initiativrik
 • Har gode analytiske og problemløsende evner
 • Har ønske om å jobbe som del av et ambisiøst, tverrfaglig forskerteam

Vi tilbyr

 • Et hyggelig, inspirerende og dynamisk arbeidsmiljø
 • Lønn fra kr. 458 900 til kr. 490 600 avhengig av kompetanse
 • Gode pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev (motivasjon for stillingen)
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Kopier av vitnemål og eventuelle attester
 • Referanseliste (2-3 referanser; navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det skal som hovedregel benyttes intervju i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i vitenskapelig assistent stillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS