Spennende jobbmulighet ved Sykepleien Forskning!

Redaktør og assisterende redaktør

Søknadsfrist: 01.01.2023

Sykepleien

Sykepleien er et redaksjonelt uavhengig tidsskrift som redigeres etter Redaktørplakaten og Vær varsom-plakaten. Eier er Norsk Sykepleierforbund. Tidsskriftet produserer løpende nyheter innen helse og er også en viktig kanal for publisering av fag- og forskningsartikler samt meninger innen vårt fagfelt. Sykepleien Forskning er et eget fagfellevurdert nivå-1 tidsskrift under Sykepleien som skal fremheve og formidle kunnskap om alle sidene av sykepleierfaget. Målgruppen vår er sykepleiere, annet helsepersonell samt ansatte og beslutningstakere i helse- og omsorgssektoren. Hovedkanalen er sykepleien.no. Årlig utgis også fem større temautgaver på papir med et opplag på 120 000 eksemplarer. Sykepleien er blant de mest prisbelønnede publikasjonene i norsk fagpresse.

Sykepleien videreutvikler Sykepleien Forskning. Vi søker nå to faglige ambisiøse, systematiske og effektive personer til faste stillinger som redaktør og assisterende redaktør i 20 prosent stilling hver.

Sykepleien Forskning er et vitenskapelig, fagfellevurdert nivå 1-tidsskrift som utgis av Tidsskriftet Sykepleien. Målet er å fremheve og formidle kunnskap som er relevant for alle aspektene av sykepleieutøvelsen. Sykepleien Forskning ble etablert i 2007 og er en foretrukket formidlingskanal for norskspråklige, vitenskapelige artikler om og for sykepleiere, sykepleierutdanningen og metodeutvikling. Sykepleien Forsknings målsetting er å styrke kvaliteten på artiklene og tidsskriftet i sin helhet, med indeksering i anerkjente vitenskapelige databaser.

Vi søker etter to sykepleiere med relevant doktorgrad og med bred kunnskap om metode, forskningsdesign og sykepleiefaget. Dere vil inngå i et godt team bestående av redaktør og to assisterende redaktører, samt en manusredaktør. Dere skal samarbeide med grafikere, og det er forventet at dere samarbeider med fagredaktørene og våre nyhetsjournalister. Redaktøren og våre to assisterende redaktører rapporterer til ansvarlig redaktør i Sykepleien. Begge stillingene er tilrettelagt for å kunne kombineres med annen full stilling og er meritterende for egen karriereutvikling innen akademia.

Sammen skal redaktørene i Sykepleien Forskning bidra til at vi når Sykepleiens strategier og mål.

Dette innebærer blant annet å:

 • vurdere innkomne manuskripter og fatte beslutninger om manuskriptenes vei videre
 • følge opp manuskripter, inkludert dialog med forfattere og fagfeller ved behov, fra innsending til publikasjon eller avslag
 • redaktøren er ansvarlig for planlegging og oppfølging av strategier og videreutvikling av Sykepleien Forskning
 • skrive kronikker og andre relevante tekster sammen eller alene etter avtale med ansvarlig redaktør i Sykepleien

Vi søker dere med følgende kvalifikasjoner og erfaring:

 • autorisasjon som sykepleier
 • doktorgrad i sykepleievitenskap, helsefag eller annet relevant fagområde
 • erfaring med å skrive og publisere vitenskapelige artikler
 • erfaring med å fagfellevurdere vitenskapelige artikler
 • kunnskap om metode og ulike forskningsdesign
 • god skriftlig fremstillingsevne
 • god digital kompetanse

Ønskede egenskaper:

 • strukturert og fleksibel
 • faglig og metodisk sterk
 • høy arbeidskapasitet
 • løsningsorientert og samarbeidsvillig
 • ambisiøs på sykepleievitenskapens og egne vegne

Vi kan tilby et aktivt, ambisiøst og inkluderende arbeidsmiljø samt:

 • tariffavtale
 • pensjonsavtale i KLP
 • reise-, ulykkes- og gruppelivsforsikring
 • konkurransedyktig lønn etter avtale
 • fleksibel arbeidstid
 • kantineavtale og gode velferdsordninger
 • et arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer og etablert ordning for kompetanseutvikling
 • tidsriktige lokaler sentralt i Oslo sentrum

Vennligst oppgi tydelig om du bare søker stillingen som redaktør eller assisterende redaktør, eller om begge stillingene er aktuelle for deg.

For nærmere informasjon om stillingene kontakt gjerne:

 • Ansvarlig redaktør i Sykepleien, Anne Hafstad på tlf. 917 93 973 eller e-post [email protected]

Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Søknad sendes inn via vår elektroniske søkeportal. Følg lenken nederst på siden.

Søknadsfrist 1. januar 2023.

Tiltredelse etter avtale.

Søk stilling

Powered by Labrador CMS