Sykehuset i Vestfold HF har en ledig spennende stilling!

Forskningskoordinator - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Søknadsfrist: 24.08.2020

Sykehuset i Vestfold HF

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold.


SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg.


Sykehuset har 4100 årsverk og om lag 5400 ansatte.


I SiV HF løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.


Les mer om oss på www.siv.no.

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse (Aldring og helse) ble etablert i 1997, er statlig finansiert og organisert i Helse Sør-Øst RHF under Sykehuset i Vestfold HF og Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål, Medisinsk klinikk.

Aldring og helse driver omfattende forsknings- og utviklingsvirksomhet, og formidler oppdatert kunnskap innen feltene demens og alderspsykiatri, samt aldring ved utviklingshemning og nedsatt funksjonsevne. Formidling av kunnskap skjer ved produksjon av vitenskapelige artikler, faglitteratur på alle nivå, utstrakt kurs-, undervisning- og konferansevirksomhet, samt via internett. Målgruppene er helsepersonell og brukere av tjenester.

Vi har ledig 100 % stiling som forskningskoordinator.

Stillingen rapporterer til forskningssjef ved Aldring og helse. Primærarbeidssted er fortrinnsvis Aldring og helses lokaler ved Ullevål sykehus, men noe reising må påregnes.

Tiltredelse etter avtale.

www.aldringoghelse.no

Arbeidsoppgaver

 • koordinering av forskningsvirksomheten ved Aldring og helse
 • bistå forskere med administrativ støtte
 • bistand i eksterne søknadsprosesser
 • kvalitetssikring av forskningsdata
 • bidra med å formidle forskningsresultater til relevante målgrupper
 • være et bindeledd mellom forskningsaktivitet og øvrig aktivitet ved Aldring og helse

Kvalifikasjoner

 • innen oppstart i stillingen må relevant utdanning på minimum mastergradsnivå være gjennomført
 • interesse for fagfeltet aldring og helse
 • det er ønskelig med erfaring i å søke forskningsmidler
 • god erfaring med forskningsadministrativt arbeid
 • arbeid med helseundersøkelse, registerdata, større datasett og/eller longitudinelle dataanalyser er en fordel
 • kjennskap til å vurdere personvernkonsekvenser av å oppbevare personopplysninger
 • god formidlingsevne både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • tar initiativ
 • er selvstendig
 • er fleksibel og har god omstillingsevne
 • er pålitelig
 • kvalitetsbevisst, strukturert og effektivPersonlig egnethet vil bli tillagt avgjørende vekt.

Vi tilbyr

 • arbeid i en spennende organisasjon som er i stadig utvikling
 • arbeid i et ledende fag- og forskningsmiljø
 • et raust og inkluderende arbeidsmiljø, der vi ser og støtter hverandre
 • interessante og varierende arbeidsoppgaver
 • fleksibel arbeidssituasjon preget av selvstendighet og frihet under ansvar
 • Tverrfaglig prosjekt- og teambasert arbeid Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

Webcruiter-ID: 4259402221

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

 • Geir Selbæk (Forskningsjef), 95883535