Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

IT-medarbeider innen forskning og formidling

Søknadsfrist: 23.08.2020

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Om stillingen

Ved UiT Norges arktiske universitet, Avdeling for IT, er det ledig en fast stilling som IT-medarbeider i Seksjon for virksomhetsnære tjenester, faggruppe for forskning og formidling.

Avdeling for IT har rundt 135 ansatte og arbeidsoppgavene spenner over et stort område. Avdelingen er organisert i tre seksjoner; Rådgivning og forvaltning, Virksomhetsnære tjenester og Digitale basistjenester. Avdelingen har bl.a. ansvar for utvikling og drift av universitetets datanettverk og infrastruktur, samhandlingsløsninger, forskningstjenester, businessapplikasjoner, web-portal, drift av HPC tjenester, brukerstøtte og ulike applikasjonsløsninger. Les mer på uit.no/ita.

Stillingen har arbeidssted Tromsø

Mer om stillingen

Faggruppen for forskning og formidling består i dag av 15 ansatte og har ansvar for forsknings-infrastruktur og IT-tjenester knyttet til forskning. Den er teknisk og faglig systemeier for en rekke digitale tjenester innenfor forskning ved UiT. Faggruppen har ansvar for å forvalte og utvikle digitale forskningstjenester ved å bidra til lagring, arkivering og publisering, modellering, uthenting og analyse av forskningsdata. Driftstjenester for vitenskapelige instrument. Samt avansert brukerstøtte og rådgivning innen forskningsdata.

I nært samarbeid med Universitetsbiblioteket (UB) drifter og utvikler faggruppen tjenesten DataverseNO som er en nasjonal tjeneste for lagring og arkivering av forskningsdata. En stor del av stilling vil gå til dette arbeidet. Dataverse.org er et open source prosjekt ved Harvard University med et stort internasjonalt utviklingsmiljø og personen som tiltrer må påregne å jobbe mot dette miljøet.

For å styrke støtten og kunne tilrettelegge bedre for kjernevirksomheten er det ledig en fast stilling med følgende arbeidsoppgaver:

 • Drift og utvikling av tjenesten DataverseNO
 • Avansert brukerstøtte innenfor forskningsrettet IT
 • Generell utvikling av forskningstjenester

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Seksjonsleder Nils Johan Lysnes, tlf: 77 66 07 21 / 952 07 112 og epost: [email protected] eller
 • Faggruppeleder Steinar Trædal-Henden, tlf: 77 64 41 05 / 930 27 104 og epost: [email protected]

Kvalifikasjoner

Den som ansettes må ha erfaring fra

 • Programmering innen java, C/C++ eller python
 • brukerstøtte og brukerstøttesystemer
 • planlegging, drift og feilsøking av komplekse programvare løsninger

Følgende kvalifikasjoner er ønskelig

 • Relevant høyere utdanning på master nivå eller høyere.
 • Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning
 • Kjennskap til linux og open source programvare
 • Databaser
 • God forståelse og erfaring fra bruk av IT som verktøy i forskning vil bli vektlagt
 • Erfaring fra service, prosjekt- og utviklingsarbeid, samt kjennskap til UH-sektoren vil bli sett på som en fordel
 • Erfaring fra vedlikehold av programvare for vitenskapelig anvendelse
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

I vurderingen av søkerne vektlegges motivasjon og personlig egnethet for stillingen; serviceinnstilling, smidighet, evne til å ta initiativ, faglig engasjement, nysgjerrig på ny teknologi og gode samarbeidsegenskaper.

Søkerne må beherske norsk og engelsk godt både muntlig og skriftlig.

Vi ønsker flere kvinner ved Avdeling for IT og oppfordrer kvinner til å søke.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Lønn etter Statens regulativ kode 1085 avdelingsingeniør eller 1087 overingeniør, avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søkerne vil bli vurdert av en komité som har en rådgivende funksjon. De søkerne som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervju skal blant annet ta sikte på å avklare personlig egnethet for stillingen.

Søknaden leveres elektronisk via Jobbnorge.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT er legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen