Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Vitenskapelig assistent ved senter for Ibsen-studier

Søknadsfrist: 01.12.2023

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Senter for Ibsen-studier (SIS) er et nasjonalt og internasjonalt knutepunkt for forskning, dokumentasjon og undervisning om Henrik Ibsen. Senteret er organisert og lokalisert under Institutt for lingvistiske og nordiske studier, men har eget budsjett og eget råd. Mandatet til senteret er «å legge forholdene til rette for forskning og kunnskapsformidling om Henrik Ibsen og hans forfatterskap, med sikte på en styrking av Ibsenstudiene i nasjonal og internasjonal sammenheng».


Hovedoppgaavene til dette tverrfaglige senteret er forskning, undervisning, formidling og dokumentasjon. Senteret har de siste årene prioritert å gjøre så mye materiale som mulig tilgjengelig, og har dermed utviklet flere ulike digitale ressurser med åpen tilgang. Blant disse er særlig den elektroniske utgaven av Henrik Ibsens Skrifter og den relasjonelle databasen IbsenStage viktige innen nyere Ibsen-forskning. Senteret har høye ambisjoner om å utmerke seg internasjonalt på dette området.

Senter for Ibsen-studier

Om stillingen

En 30%-stilling som vitenskapelig assistent (SKO 1019 eller 1020) er ledig fra 1. januar 2024 i inntil to år ved Senter for Ibsen- studier, Institutt for Lingvistiske og Nordiske Studier, Universitetet i Oslo.

Stillingen er knyttet til arbeid med databasen IbsenStage - Det virtuelle Ibsensenteret, tidsskriftet Ibsen Studies og tilkommende oppgaver. Arbeidet består i innlegging av metadata knyttet til nye nasjonale og internasjonale Ibsen oppsetninger. I tillegg vil den som får stillingen fungere som redaksjonssekretær for tidsskriftet, som innebærer korrespondanse med bidragsytere og fagfeller, føring av logg og innkalling til redaksjonsmøter.

Kvalifikasjonskrav

 • Fullført og bestått bachelor eller master i nordisk litteratur eller en annet relevant emne (f.eks. Allmenn litteratur, andre litteraturstudier eller teatervitenskap).
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Personlig egnethet og motivasjon for oppgavene

Det er ønskelig med erfaring fra redaksjonsarbeid, databaser og/eller digitale ressurser.

Personlige egenskaper

Ved vurdering av søknader vil det bli lagt vekt på følgende egenskaper:

 • Fleksibilitet
 • Selvstendighet
 • Evne til samarbeid og kommunikasjon

Det forutsettes at den som tilsettes behersker norsk og engelsk som arbeidsspråk. Stillingen kan ikke besettes av personer som tidligere har vært ansatt som stipendiat, vitenskapelig assistent i to år eller har oppnådd tilsvarende kompetanse.

Vi tilbyr

 • Lønn kr 460 600 per år (i 100 % stilling), ved oppnådd bachelorgrad (SKO 1019)
 • Lønn kr 509 300 per år (i 100 % stilling), ved oppnådd mastergrad (SKO 1020)
 • Deltagelse i et spennende undervisnings- og forskningsmiljø
 • Pensjonsordning I Statens Pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev som beskriver søkerens kvalifikasjoner og motivasjon for stillingen
 • Curriculum Vitae (med oversikt over utdanning og relevant erfaring)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk «Søk stillingen». For utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet.

Merk alle dokumenter på være enten på norsk eller engelsk.

Det benyttes intervju og innhenting av referanser i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stilling som vitenskapelig assistent ved Universitetet i Oslo.

Tilsettingen skjer med forbehold om de endringer i fagområde og arbeidsoppgaver som arbeidsgiver måtte bestemme.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om hvordan søke:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS