Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Vitenskapelig assistent i deltid - Psykologisk institutt

Søknadsfrist: 16.02.2024

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Psykologisk institutt er det eldste psykologiske instituttet i Norge. Forskningen ved instituttet er internasjonalt rettet med flere internasjonale samarbeidsprosjekter, og avspeiler psykologiens mangfold og kontaktflate med andre vitenskapelige disipliner, i medisin, humaniora og samfunnsfag. Studietilbudet i psykologi omfatter profesjonsstudiet i psykologi, samt et bachelor- og mastergradsprogram. I tillegg har instituttet en forskerutdanning (Ph.D.-grad) med 140 registrerte kandidater. Instituttet har en stab på 75 faste vitenskapelig ansatte, ca. 70 stipendiater og postdoktorer, og en teknisk/administrativ stab på 22 personer.

Research Center for Lifespan Changes in Brain and Cognition (LCBC)

Om stillingen

Det er ledig 1-3 deltidsstillinger på timesbasis som vitenskapelige assistent ved Research Center for Lifespan Changes in Brain and Cognition, LCBC (www.oslobrains.no), ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo. Tilsettingen er midlertidig for ett år, med mulighet for forlengelse, med ett omfang på ca 30 %. Samlet ansettelsestid som vitenskapelig assistent kan ikke overstige to år. Planlagt oppstart for denne stillingen vil være februar/mars.

Forskningssenteret

LCBC er et aktivt, tverrfaglig forskningssenter med rundt 30 fulltidsstillinger. Vårt overordnede forskningsmål er å bidra til bedre forståelse av endringer i hjernen og kognitive funksjoner fra fødsel, gjennom utvikling og til høy alder, i friske personer og i ulike pasientgrupper

Prosjektene

LCBC driver flere store longitudinelle forskningsprosjekter der til sammen rundt 1000 deltagere følges med repeterte undersøkelser. Disse undersøkelsene inkluderer kognitiv og nevropsykologisk testing, hjerneavbildning og en rekke andre psykologiske og biologiske mål. Formålet med prosjektene er bedre å forstå hvilke endringer i hjernen og våre kognitive funksjoner som skjer gjennom utvikling og gjennom voksenlivet, og å finne ut hvilke faktorer som ser ut til å være av størst betydning. De fleste deltagerne i prosjektene er friske frivillige, mens noen vil ha ulike biomedisinske risikofaktorer som kan ha innflytelse på hjerne og kognisjon.

Arbeidsoppgaver

Den som tilsettes vil bistå med datainnsamling på alle våre aktive prosjekter på LCBC. Dette innebærer blant annet gjennomføring av nevropsykologiske undersøkelser og punching av innsamlet data. Det kan også være behov for å gjennomføre MR-undersøkelser og bistå med datacleaning. Stillingen vil innebære stort sett kun kvelds- og helgejobbing.

Kvalifikasjonskrav

 • Interesse og motivasjon for forskning på hjernen og kognitive funksjoner 
 • Student eller utdannet innen relevante fag, fortrinnsvis psykologi (minst 3 semester igjen av studiene) 
 • Flytende norsk både muntlig og skriftlig er en forutsetning 
 • Det legges vekt på kjennskap til arbeidsområde og relevant erfaring for oppgaver som ligger til stillingen 
 • Fleksibilitet

Personlige egenskaper

 • Pålitelig og ansvarsbevisst 
 • Trives med rutinepregede oppgaver, men kan omstille seg ved behov 
 • Kan arbeide selvstendig, men også sammen med andre og på tvers av ansvarsområder når det trengs 
 • Søkere bør trives med presisjonsarbeid 
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner 
 • God serviceinnstilling

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Lønn i stillingskode SKO 1019 med brutto årslønn 454 500-466 600 (ltr. 43-45), avhengig av kompetanse
 • Et hyggelig og utfordrende arbeidsmiljø
 • Gode pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet
 • Gode velferdsordninger

Du vil bli del av et svært aktivt forskningsmiljø som ligger i den internasjonale forskningsfronten og samarbeider med flere av de beste laboratoriene i verden innenfor kognitiv nevrovitenskap. Du vil bli involvert i et miljø preget av tett samarbeid på tvers av forskningsprosjekter.

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev på 1 side, der motivasjonen for å søke stillingen beskrives
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Kopier av vitnemål med karakterutskrift og eventuelle attester
 • Referanseliste (minst 2 referanser; navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

I vurderingen av søkerne vil de bli lagt vekt på faglig bakgrunn, motivasjon for å søke stillingen og personlige egenskaper. Det vil bli gjennomført intervju med utvalgte kandidater

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS