Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Vitenskapelig assistent (100%) - Psykologisk institutt

Søknadsfrist: 05.07.2024

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Psykologisk institutt er det eldste psykologiske instituttet i Norge. Forskningen ved instituttet er internasjonalt rettet med flere internasjonale samarbeidsprosjekter, og avspeiler psykologiens mangfold og kontaktflate med andre vitenskapelige disipliner, i medisin, humaniora og samfunnsfag. Studietilbudet i psykologi omfatter profesjonsstudiet i psykologi, samt et bachelor- og mastergradsprogram. I tillegg har instituttet en forskerutdanning (Ph.D.-grad) med 140 registrerte kandidater. Instituttet har en stab på 75 faste vitenskapelig ansatte, ca. 70 stipendiater og postdoktorer, og en teknisk/administrativ stab på 22 personer.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Psykologisk institutt

Om stillingen

Det er ledig 1-2 fulltidsstillinger som vitenskapelig assistent på forskningssenter for livsløpsendringer i hjerne og kognisjon (LCBC), ved Psykologisk institutt, Samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. Stillingen er eksternt finansiert og varer 1 år, med mulighet for forlengelse. Ønskelig oppstart er september 2024. Samlet ansettelsestid som vitenskapelig assistent kan ikke overstige 2 år. 

Om forskningssenteret 

LCBC er et aktivt, tverrfaglig forskningssenter med rundt 30 fulltidsstillinger, inkludert professorer, førsteamanuenser, postdoktorer, PhD stipendiater, ingeniører, forskere, støttepersonell, assosierte internasjonale forskere og flere fulltids og deltids forskningsassistenter. Vårt overordnede forskningsmål er å bidra til bedre forståelse av endringer i hjernen og kognitive funksjoner fra fødsel, gjennom utvikling og til høy alder, i friske personer og i ulike pasientgrupper.

Prosjektene 

LCBC driver flere store longitudinelle forskningsprosjekter der til sammen rundt 2000 deltagere følges med repeterte undersøkelser. Disse undersøkelsene inkluderer kognitiv og nevropsykologisk testing, hjerneavbildning, EEG-søvnmåling og en rekke andre psykologiske og biologiske mål. Formålet med prosjektene er bedre å forstå hvilke endringer i hjernen og våre kognitive funksjoner som skjer gjennom utvikling og gjennom voksenlivet, og å finne ut hvilke faktorer som ser ut til å være av størst betydning. De fleste deltagerne i prosjektene er friske frivillige, mens noen vil ha ulike biomedisinske risikofaktorer som kan ha innflytelse på hjerne og kognisjon. Prosjektene er finansiert fra Det europeiske forskningsrådet, Norges forskningsråd, Simons Foundation og Universitetet i Oslo. 

Arbeidsoppgaver

 • Koordinere datainnsamling: rekruttering av deltagere, booking og oppfølging før/under/etter deltagelse
 • Gjennomføre nevropsykologiske undersøkelser og EEG-måling ved psykologisk institutt
 • Gjennomføre MR-undersøkelser på Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet 
 • Skåring og punching av data
 • Datacleaning
 • Bistå senteret med andre oppgaver relevant til datainnsamling

Dette er derfor en veldig viktig stilling for forskningen som gjøres i senteret, og vil gi et unikt innblikk i moderne human nevrovitenskapelig forskning. Forskningsassistenten vil jobbe tett med andre forskerne i gruppen, og bli en integrert del av mye av aktiviteten ved LCBC. 

Stillingen vil innebære kvelds- og helgejobbing og det kan også bli aktuelt med noe nattjobbing (EEG). Eventuell slik jobbing vil kompenseres etter gjeldende satser og UiOs retningslinjer. 

Kvalifikasjonskrav

 • Søkere må ha gjennomført profesjonsstudium eller mastergrad innen relevante fagområder, fortrinnsvis psykologi eller nevrovitenskap
 • Interesse og motivasjon i forskning på hjernen og kognitive funksjoner 
 • Flytende norsk både muntlig og skriftlig er en forutsetning da arbeidsoppgavene innebærer kommunikasjon med og testing av deltakere i ulike aldersgrupper med norsk standardiserte tester. Flere av forskerne som kandidaten vil jobbe tett med snakker engelsk, så god beherskelse av muntlig engelsk er også en forutsetning.

Følgende kvalifikasjoner vil være en fordel, men ikke et krav: 

 • Erfaring med håndtering av deltagere i forskning er en fordel
 • Det legges vekt på kjennskap til arbeidsområde og relevant erfaring av oppgaver som ligger til stillingen

Personlige egenskaper

 • Det er viktig med motivasjon og ønske om å bidra til forskning innen nevropsykologi/ nevrovitenskap. 
 • Du må trives med å jobbe tett med mange kolleger, men samtidig være selvstendig. 
 • Nøyaktighet og pålitelighet er nødvendige egenskaper, og du bør like oppgaver som å koordinere undersøkelser, forholde deg til deltagere i prosjektene, og trives med kognitiv testing og andre relevante undersøkelser. 
 • Fleksibilitet, arbeidskapasitet, evne til samarbeid og kommunikasjon er viktige personlige egenskaper.

I vurderingen av søkerne vil de bli lagt vekt på faglig bakgrunn, motivasjon for å søke stillingen og personlige egenskaper. Det vil bli gjennomført intervju med utvalgte kandidater. 

Vi tilbyr

 • Lønn i stillingskode SKO 1020 med brutto årslønn NOK 509 300 - 524 700 (ltr.51-53), avhengig av kompetanse. 
 • Et hyggelig og utfordrende arbeidsmiljø
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet
 • Gode velferdsordninger 

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev på 1 side, der motivasjonen for å søke stillingen beskrives.
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Kopier av vitnemål med karakterutskrift og attester, og eventuelle faglige arbeider som det skal tas hensyn til ved bedømmelsen
 • Minst to referanser (navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det skal som hovedregel benyttes intervju i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. 

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om det elektroniske rekrutteringssystemet, kontakt HR-konsulent Ine Røsok Sagelv, e-post: i.r.sagelv@psykologi.uio.no 

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS