Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Studentmedarbeidere (21,33 % stilling) - Juridisk bibliotek

Søknadsfrist: 01.12.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Universitetsbiblioteket i Oslo har ansvar for å yte bibliotek- og informasjonstjenester til alle faglige enheter ved universitetet og til Oslo Universitetsykehus. Biblioteket har ca. 180 ansatte fordelt på fire avdelingsbibliotek, Digitale tjenester og Administrasjonen. Universitetsbiblioteket er en viktig del av universitetets forskningsinfastruktur og har som sin fremste oppgave å bidra til at UIO når sine mål. I samarbeid med fagmiljøene skal biblioteket tilby informasjonsressurser og tjenester som bidrar til å styrke kjernevirksomhetene forskning, utdanning og formidling. Biblioteket har en sentral rolle i utviklingen av læringsmiljøet ved universitetet, og er avgjørende for hvordan læringsformer og formidling kan ivaretas på nye arenaer.

Om stillingen

Juridisk bibliotek i Domus Juridica søker studentmedarbeidere våren 2023.

Det er 2 faste stillinger og 2 vikariater.

Arbeidsoppgaver

  • Svare på henvendelser og veilede bibliotekets brukere i skranken og på telefon om bibliotekets samlinger, kildesøk, kildebruk etc.
  • Utlån og retur av bøker
  • Stille opp bøker, rydde hyller og annet forefallende arbeid

Vi ønsker

  • Studenter som er serviceinnstilte
  • Selvstendige
  • Samarbeidsvillige
  • Lojale overfor bibliotekets regler og rutiner

Stillingen krever fleksibilitet og nøyaktighet, og evne og interesse for å sette seg inn i bibliotekets it-systemer. Interesse for kildesøk og kildebruk vil bli tillagt vekt.

Opplæring vil bli gitt.

Vi tilbyr

Stillingene er på 21,33 % , med inntil 10 timer i uken, 2 vakter i tiden mellom 08.00-20.00 (mandag –torsdag).

I tillegg går man inn i en rullerende vaktordning med lørdagsvakter (10-18).

Tiltredelse: 9. januar 2023

Lønn i lønnstrinn 38 Kr 397100

Søknaden skal inneholde

  • Søknadsbrev
  • CV

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Kontaktinformasjon

Nærmere informasjon om stillingen kan fås ved henvendelse til:

  • Anne Gunn Bekken, telefon 90971651

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS