Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Studentmedarbeidere 20 % stilling - Juridisk bibliotek

Søknadsfrist: Løpende

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Universitetsbiblioteket i Oslo har ansvar for å yte bibliotek- og informasjonstjenester til alle faglige enheter ved universitetet og til Oslo Universitetsykehus. Biblioteket har ca. 180 ansatte fordelt på fire avdelingsbibliotek, Digitale tjenester og Administrasjonen. Universitetsbiblioteket er en viktig del av universitetets forskningsinfastruktur og har som sin fremste oppgave å bidra til at UIO når sine mål. I samarbeid med fagmiljøene skal biblioteket tilby informasjonsressurser og tjenester som bidrar til å styrke kjernevirksomhetene forskning, utdanning og formidling. Biblioteket har en sentral rolle i utviklingen av læringsmiljøet ved universitetet, og er avgjørende for hvordan læringsformer og formidling kan ivaretas på nye arenaer.

Universitetsbiblioteket i Oslo

Om stillingen

Juridisk bibliotek i Domus Juridica søker studentmedarbeidere i 20 % stillinger fra høsten 2022.

Arbeidsoppgaver

Svare på henvendelser , veilede bibliotekets brukere i skranken og på telefon, utlån og retur av bøker, stille opp bøker, rydde hyller og annet forefallende arbeid.

Vi ønsker:

Studenter som er serviceinnstilte, selvstendige, samarbeidsvillige og lojale overfor bibliotekets regler og rutiner.

Stillingen krever:

Stillingen krever: fleksibilitet og nøyaktighet, og evne og interesse for å sette seg inn i bibliotekets it-systemer. Interesse for kildesøk og kildebruk vil bli tillagt vekt. Opplæring vil bli gitt.

Arbeidstid: Inntil 10 timer i uken, 2 vakter i tiden mellom 08.00-20.00 (mandag -torsdag). I tillegg går man inn i en rullerende vaktordning for fredager (14- 18) og lørdager (10-18).

Vi tilbyr

Lønn som stillingstittel kode 1065 konsulent, som lønnes etter et spenn mellom 364800 og 377500 ltr.33-36 i statens lønnsregulativ.

Søknaden skal inneholde

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Kontaktinformasjon

  • Anne Gunn Bekken telefon 90 97 16 51

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS