Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Studentmedarbeider (deltid) ved Det juridiske fakultet (Infosenteret)

Søknadsfrist: 14.05.2021

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Det juridiske fakultet har Norges største forsknings- og utdanningsmiljø for rettsvitenskap, kriminologi og rettssosiologi. Fakultetsadministrasjonen består av seks seksjoner, som har et overordnet koordineringsansvar for fakultetet som helhet. Studieseksjonen har blant annet ansvar for Infosenteret, undervisningsplanlegging, kvalitetssikring av studiene, studieveiledning, studentutveksling og internasjonalisering, opptak og studentinformasjon.

Vi har en ledig fast deltidsstilling (20%) på Infosenteret ved Det juridiske fakultet. Vi søker en medarbeider som kan jobbe fast én dag i uken gjennom semesteret, og minst 2-3 dager i uka i hektiske perioder og ved studiestart.

Infosenteret (også kalt studieinfo) svarer på henvendelser fra studenter og publikum om studietilbudet ved Det juridiske fakultet. Vi tar imot henvendelser både i skranken i 2.etasje på Domus Juridica og på telefon og epost.

Studieinfo inngår i Studieseksjonen ved Det juridiske fakultet. I Studieseksjonen jobber blant annet studieveileder, opptakskonsulent, undervisningsplanleggere og utvekslingsansvarlige.

Studieinfo har 2 heltidsansatte og 5 deltidsansatte. I tillegg jobber studieinfo sammen og samarbeider tett med student-it.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene vil primært være å:

 • besvare studenthenvendelser både på e-post, på telefon og i skranke.
 • skrive bekreftelser, lage karakterutskrifter, ta imot søknader.
 • diverse forefallende arbeid.

Kvalifikasjonskrav

 • fullført videregående skole
 • er fleksibel med tanke på ekstrajobbing
 • har gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig
 • kjennskap til UiO og UH-sektoren
 • det er en fordel hvis du er i gang med et studie ved UiO

Personlige egenskaper

 • serviceinnstilt og liker å jobbe med mennesker
 • har gode samarbeidsevner
 • klarer å holde hodet kaldt i stressende situasjoner
 • jobber effektivt, løsningsorientert og selvstendig

Vi tilbyr

 • lønn som førstesekretær stillingskode 1063 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 364 400 og kr 387 900 pr år i 100 % stilling, avhengig av kompetanse og ansiennitet.
 • et godt arbeidsmiljø og ordnede arbeidsforhold.

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Vi tar sikte på å gjennomføre intervjuer med aktuelle kandidater i uke 20 eller 2.

Tiltredelse i mai/juni eller etter avtale.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS