Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Instruktørtannleger

Søknadsfrist: 26.05.2023

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.Det odontologiske fakultet (OD) er et av Europas ledende odontologiske fagmiljøer. Fakultetets forskere bidrar med topp forskning innen flere odontologiske felt og i samarbeid med nasjonale og internasjonale anerkjente forskningsgrupper.

Utdanningen er forankret i medisinen og biologien og med omfattende klinisk ferdighetstrening.


Vi utdanner fremtidens tannleger og tannpleiere som tar et helhetlig behandlingsansvar for pasienten. Fakultetet tilbyr også ph.d.-utdanning og profesjonsrettet spesialistutdanning. Vår forskning spenner vidt fra ren basalforskning, via forskning i skjæringspunktet mellom basalfag og klinisk forskning og til anvendt samfunnsmedisinsk forskning. Vi utdanner tannleger, tannpleiere og spesialister. Vi har 420 studenter og ca 270 årsverk når det gjelder ansatte, og driver Norges største tannklinikk med rundt 50.000 pasientbesøk i året. Fakultetet består av to institutter: Institutt for klinisk odontologi og Institutt for oral biologi.

Om stillingen

Vi søker etter instruktørtannleger - med og uten spesialistutdanning - til Universitetsklinikken for munn- og tannhelse på Institutt for klinisk odontologi (IKO), Det odontologiske fakultet. Universitetsklinikken består av tre klinikker: Klinikk for allmenn odontologi-voksen, Klinikk for allmenn odontologi-barn og Klinikk for spesialbehandling. I tillegg har instituttet et ferdighetssenter med propedeutisk trening på Gaustad.

Vi søker både allmenntannleger uten spesialitet og tannleger med spesialitet innenfor ulike spesialområder. Vennligst oppgi i søknaden hvor du ønsker å jobbe, aktuelle ukedager og evt spesialitet.

Hvis du har spesielle ønsker om hvilken klinikk/avdeling du ønsker å jobbe på, oppgi det i søknaden. Stillingsandel kan variere noe, fortrinnsvis ønsker vi at du kan jobbe i 40 %, minimum 20 %. Vi har ledig både faste stillinger og vikariater av ulik varighet.

Arbeidsoppgaver

Instruktørtannlegene uten spesialitet underviser på grunnutdanningen for tannlege- og tannpleierstudenter. Primærrollen er å være en god rollemodell for bachelor- og masterstudentene og å undervise/veilede i forhold tilnærmet likt det de vil møte i allmennpraksis innenfor barn- og voksenbehandling. Instruktørtannlegen skal gi praktisk undervisning og bistand i den tekniske utførelsen av faget. Videre skal instruktørtannlegen undervise innen forebygging av sykdom, pasientkommunikasjon, hygiene, journalføring og dokumentasjonskrav, pasientrettigheter inklusive trygdeytelser og økonomiske forhold knyttet opp til pasientbehandlingen i forhold til aktuell pasient. For stillingene med spesialitet inngår det også teoretisk og klinisk undervisning av spesialistkandidater, master- og bachelorstudenter i samarbeid med de øvrige fagavdelingene.

Kvalifikasjonskrav

 • Cand.odont/mastergrad i odontologi og norsk autorisasjon som tannlege
 • Arbeidserfaring som tannlege (minimum 2 år)
 • Må kunne delta i behandling av alle pasientgrupper
 • Må kunne norsk eller et annet skandinavisk språk flytende, både skriftlig og muntlig
 • For spesialist-stillingene kreves det i tillegg spesialistutdanning innen aktuell fagdisiplin og arbeidserfaring som spesialist.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet vil bli vektlagt, og vi søker deg som:

 • har evne til å bidra til et godt lærings- og arbeidsmiljø
 • er bevisst betydningen av å være en god rollemodell for studentene
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • har ansvarsbevissthet

Vi tilbyr

 • Instruktørtannleger uten spesialitet plasseres i stillingskode 1015, og lønnes mellom kr 624 500 og 667 700.
 • Instruktørtannleger med spesialitet plasseres i stillingskode 1353, og lønnes mellom kr 667 700 og 720 100.
 • God pensjonsordning
 • Gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål og attester
 • Liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Søknaden blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS