Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

HR-medarbeider - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN)

Søknadsfrist: 16.06.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) driver framtidsrettet utdanning, forskning og innovasjon innen realfag og teknologi og er internasjonalt ledende på flere områder.
Vi har en lang og stolt tradisjon innen forskning og utdanning i de klassiske realfagene, og dekker også et bredt spekter av tverrfaglig forskning. Virksomheten har 800 doktorgradskandidater, 1100 vitenskapelig ansatte, 450 teknisk-/administrativt ansatte og 6000 studenter. Fakultetsadministrasjonen bistår enhetene ved fakultetet i den daglige drift og har samtidig et overordnet koordineringsansvar for fakultetet som helhet. Administrasjonen har rundt 100 ansatte fordelt på fem seksjoner.

Om stillingen

Fram mot 2030 skal fakultetet arbeide med alle vesentlige aspekter knyttet til utvikling av et fremragende arbeidsmiljø. Dette betyr økt fokus på rekrutteringsprosesser, likestilling og mangfold, ledelse, organisasjonsutvikling og utvikling av digital kompetanse hos alle ansatte.

Det betyr at vi trenger å styrke teamet vårt med to dyktige HR-medarbeidere!

Du blir del av et engasjert team der vi støtter og heier på hverandre og har det gøy sammen. Samtidig strekker vi oss langt for å levere på et høyt faglig nivå til fakultetet, institutter og sentre som totalt består av i underkant 2000 ansatte.

Som HR-medarbeider vil du ha ansvaret for å følge opp faste enheter der du støtter og rådgir ledere for å sikre god praktisering og etterlevelse av lovverk og rutiner. Dette innebærer bl.a. hele rekrutteringsprosessen, arbeidsmiljøoppfølging og kompetanseutvikling. Det ligger også utviklingsoppgaver knyttet til forbedring av HR-prosessene i stillingen. Generell saksbehandling innen personalfeltet, som også innebærer rutinemessige oppgaver, vil være en stor del av stillingen.

Andre arbeidsoppgaver må i tillegg kunne påregnes.

Teamet vil bestå av 8 medarbeidere, inkludert HR-leder som stillingen rapporter til.

Kvalifikasjonskrav

Den vi søker har:

 • Stillingen krever relevant utdanning fra universitet eller høgskole, f.eks HR, administrasjon, organisasjonspsykologi eller samfunnsfag tilsvarende bachelorgrad. Arbeidserfaring fra HR kan erstatte utdanningskravet
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne, på både norsk og engelsk
 • Gode IT kunnskaper

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Kompetanse innen HR, fortrinnsvis fra offentlig sektor og gjerne også universitets- og høyskolesektoren
 • Kompetanse innen ett eller flere områder vil være en fordel: HR-analyse, kompetanseutvikling, arbeidspsykologiske tester og digitalisering av HR-prosesser
 • Inngående kjennskap til det statlige lov- og avtaleverk, herunder statsansattloven, hovedavtalen og universitet- og høyskoleloven
 • Vi bruker ePhorte som saksbehandlingssystem, SAP HR som personalsystem og Jobbnorge som rekrutteringssystem. Erfaring med disse systemene er en fordel

For å trives og lykkes i stillingen mener vi følgende personlige egenskaper og evner er viktig, og vil bli vektlagt:

 • Strukturert: Du organiserer og planlegger arbeidet ditt godt, fullfører det som er startet og oppfyller tidsfrister
 • Relasjonsbygger: Du er imøtekommende, empatisk, god lytter og viser hensyn
 • Løsningsorientert: Du har lett for å lære, resonnere og finne gode løsninger
 • Stressmestrer: Du trives med høyt tempo og beholder både roen og humøret på hektiske dager

For ansettelse som rådgiver kreves bred erfaring med stillingens arbeidsområder.

Vi tilbyr

 • Et inkluderende og utviklingsorientert arbeidsmiljø i flotte lokaler sentralt på Blindern
 • Faglige utfordringer og spennende arbeidsoppgaver
 • Lønn som seniorkonsulent (SKO 1363) kr. 499 500 - 574 700 per år og lønn som rådgiver (SKO 1434) kr. 553 500 – 615 800 per år fastsettes etter en individuell vurdering avhengig av erfaring og kompetanse
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid, gode velferdsordninger og mulighet for trening i arbeidstiden
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse med god pensjonsordning og mulighet for gunstig lån

Søknaden skal inneholde

 • Søknad og CV der det kommer fram hvorfor du er kvalifisert for stillingen
 • Vitnemål og attester

Referanser vil vi be om senere, for de som kommer videre i prosessen.

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Er du motivert og kvalifisert for stillingen ser vi fram til å motta søknaden din!

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

For tekniske spørsmål vedrørende rekrutteringssystemet, kontakt HR rådgiver Therese Ringvold, e-post: [email protected]

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS