Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Fotoarkivmedarbeider

Søknadsfrist: 02.06.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo er et av landets største kulturhistoriske museer. Museet er forskningsintensivt og en universitetsenhet med status på linje med UiOs fakulteter. Det rommer den største arkeologiske-, etnografiske- og numismatiske samlingen i Norge. Museet inkluderer også vikingskipene på Bygdøy, en kirkekunstsamling fra middelalderen, klassiske og egyptologiske samlinger fra Middelhavslandene og et runearkiv.


KHMs etos: Åpen, utforskende, troverdig.

Om stillingen

Ved Kulturhistorisk museum er det ledig en fast 50% stilling som fotoarkivmedarbeider. Arbeidsoppgavene i stillingen er knyttet til et femårig prosjekt for digitalisering av KHMs fotoarkiv ved Nasjonalbiblioteket, og stillingens varighet følger prosjektet. Prosjektet er planlagt ferdigstilt i 2027. Stillingen er finansiert av prosjektmidler, og det tas forbehold om finansiering i perioden.

Digitaliseringsprosjektet vil i stor grad bestå av sortering, registrering av metadata, ompakking for å sikre bedre langtidsbevaring, og pakking for oversendelse av fotoarkivalier til Nasjonalbibliotekets avdeling i Mo i Rana. Der vil arkivmaterialet bli digitalisert før det så blir returnert til KHM. Da enhver arkivsamling er unik vil arbeidet bli gjennomført i dialog med Nasjonalbiblioteket og etter felles enighet om merking, pakking og prioriteringsrekkefølge tilpasset Kulturhistorisk museums arkivmateriale.

Stillingen er plassert i Seksjon for samlingsforvaltning, som er organisert i to faggrupper; gruppe for konservering og gruppe for digitaldokumentasjon, IT, foto og arkiv. Seksjonen har per i dag 42 ansatte. Stillingen vil være knyttet til museets gruppe for digital dokumentasjon (DigDok), som er ansvarlig for tilrettelegging for museets dokumentasjon av gjenstander og arkeologisk feltarbeid.

Arbeidsplass vil være i Kulturhistorisk museums arkiv i Historisk museum i Oslo sentrum. Fotoarkivet er fysisk plassert både i Historisk museum og i museets magasinbygg på Økern.

Arbeidsoppgaver

 • gjennomgå, rydde og ordne fotoarkivmateriale for oversendelse til Nasjonalbiblioteket
 • innordne digitalisert materiale fra Nasjonalbibliotket i museets fotoarkiv
 • oppdatere metadata om fotoarkivmateriale slik at søkbarheten ivaretas

Kvalifikasjonskrav

 • stillingen krever relevant utdanning fra universitet eller høyskole, gjerne med arkeologi, antropologi og/eller arkivfag i fagkretsen, minimum tilsvarende bachelorgrad. Realkompetanse kan erstatte utdanningskravet
 • god skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norsk
 • erfaring med arkeologiske museers arkiv
 • solid kjennskap til IKT-verktøy
 • erfaring med ordning av arkiv

Personlige egenskaper

Vi ser etter en person med interesse for digitalisering av arkiv, som evner å jobbe selvstendig og kan ta initiativ. Videre har du viktige kvalifikasjoner som gjennomføringsevne og nøyaktighet, og du er løsningsorientert.

Vi tilbyr

 • lønn som fotoarkivmedarbeider (stillingskode 1408 førstekonsulent) fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 516 100 og kr 543 500, avhengig av kompetanse og erfaring
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • Relevante vitnemål og attester

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju og vil bli bedt om å oppgi 2 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadrese og telefonnummer).

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

 • Fagkoordinator og fung. seksjonsleder Espen Uleberg, tlf. 909 95 091, e-post: [email protected]

For spørsmål knyttet til søknadsprosessen: HR-rådgiver Marit Gamst Markussen, e-post: [email protected]

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS