LEDIG STILLING VED OSLOMET

Vitenskapelig assistent til forskning på sosial og økonomisk ulikhet

Søknadsfrist: 24.11.2022

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet, med et stort mangfold blant sine nær 22 000 studenter og 2200 ansatte. Universitetet har studiesteder i Oslo sentrum og på Kjeller ved Lillestrøm. OsloMet er tett på byen og arbeidslivet, og driver utdanning og forskning innenfor en stor bredde av fagfelt som bidrar til å løse samfunnets utfordringer. OsloMet har lange historiske linjer med store profesjonsutdanninger som har eksistert i over 100 år. Universitetet er også en aktiv pådriver for innovasjon og ny teknologi for utvikling av velferdsstaten.

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet - storbyuniversitetet består av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Velferdsforskningsinstituttet NOVA, By- og regionforskningsinstituttet NIBR og Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

Om stillingen

Forbruksforskningsinstituttet SIFO har ledig en midlertidig stilling som vitenskapelig assistent knyttet til et av våre kjerneområder, Markedsvelferd, der vi forsker på hvordan sosial og økonomisk velferd i dag fordeles gjennom markeder og markedsliknende mekanismer. Forskningstemaer som dekkes innenfor dette området er blant annet personlig økonomi, levekår, økonomisk ulikhet, gjeldsproblemer og forbrukerpolitikk.

Denne stillingen er knyttet til forskningsprosjekter tilhørende SIFOs arbeid med referansebudsjettet. Referansebudsjettet er et forskningsbasert verktøy som gir en oversikt over varer tjenester som er nødvendig for å ha en akseptabel levestandard. Budsjettet brukes i dag av en rekke offentlige og private instanser, som for eksempel NAV, banker og skolevesenet, og er et godt utgangspunkt for forskning på aktuelle samfunnsutfordringer som for eksempel levekår, ulikhet og fattigdom. Forskningen på referansebudsjettet er for tiden inne i en spennende utviklingsfase, og budsjettilnærmingen tas i bruk i flere forskningsprosjekter.

Som vitenskapelig assistent på SIFO vil du bli del av landets ledende fagmiljø på forskning og utredning på forbrukernes stilling og rolle i samfunnet. Instituttet driver med oppdragsforskning som skal frembringe og utvikle ny kunnskap på områder av relevans for forbrukerne. SIFOs arbeid har et vitenskapelig og praktisk siktemål der nytteverdien for brukerne tillegges vekt, og i denne stillingen vil du bidra til forskning som er direkte relevant for folks hverdagsliv.

Stillingen er et 1,5 års engasjement, og organisatorisk plassert i forskningsgruppen Forbrukerpolitikk og -økonomi.

Bistand i prosjekter på andre felt må forventes.

Les mer om SIFO her.

Les mer om forskningsgruppen her.

Les mer om referansebudsjettet her.

Arbeidsoppgaver og ansvar

Dine arbeidsoppgaver vil hovedsakelig være

 • å bistå i gjennomføring av dybde- og fokusgruppeintervjuer
 • å bearbeide og analysere data
 • å bidra til vitenskapelig publisering
 • å bidra til søknadsskriving
 • å koordinering av datainnsamlingsprosesser
 • å bidra til anonymisering av komplekse datamaterialer
 • å organisere seminarer og konferanser
 • andre forefallende oppgaver

Kvalifikasjoner

 • Mastergrad eller tilsvarende i et samfunnsfag
 • Må beherske norsk og engelsk svært godt
 • Må ha gode kunnskaper i kvalitativ metode
 • Må ha erfaring med å lese og analysere rettsdokumenter og/eller arkivmateriale

Ønskede egenskaper

 • Evne og vilje til å arbeide både selvstendig og i team
 • God gjennomføringsevne (strukturert og resultatorientert)
 • Gode kommunikasjons- og formidlingsevner
 • Vilje til å arbeide med prosjektakkvisisjon
 • Relevant yrkeserfaring

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr deg

 • en spennende jobbmulighet på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • muligheter for faglig innsikt i vitenskapelig arbeid og metode
 • en arbeidsplass i utvikling

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1020, i lønnsspenn kr 406 900 -471 300,- For spesielt kvalifisert søker kan høyere lønn vurderes. Til fratrekk går 2 % til Statens pensjonskasse.

Søknadsprosessen

Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV med andre etterspurte dokumenter ved å benytte knappen “Logg inn og søk stillingen”.

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • Søknadsbrev
 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • Masteroppgaven

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må kunne fremvise originaler ved et eventuelt intervju, hvis bedt om det. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

Søk på stillingen elektronisk via vårt rekrutteringssystem.

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn.

Referansenummer: 22/08026

Logg inn og søk stillingen

Powered by Labrador CMS