LEDIG STILLING VED OSLOMET

Studieleder - Institutt for estetiske fag

Søknadsfrist: 03.03.2024

OsloMet

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) utgjør et sterkt og mangfoldig faglig miljø med tydelig internasjonalt preg. Arbeidet gjøres i en profesjonell organisasjon som er ledende i å ta i bruk ny teknologi og nye løsninger, og er langt fremme på tverrfaglig og eksternt samarbeid. Fakultet for teknologi, kunst og design er i sterk vekst og vi rekrutterer høyt kvalifiserte medarbeidere fra hele verden. Fakultet TKD har om lag 4 000 studenter og 400 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm. Fakultetet utfører forskning og tilbyr utdanning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå innen teknologi, kunst og design.

Institutt for estetiske fag (EST) er i sterk utvikling og står foran spennende endringer de nærmeste årene. Instituttet har ca. 900 studenter og 58 ansatte. Vi tilbyr studieprogram på bachelor- og masternivå innen design, kunst og håndverk, drama- og teaterkommunikasjon, kunst og formidling, og mote og produksjon. I tillegg har vi i et nytt PhD program: Innovasjon for bærekraft og flere videreutdanninger og praktisk-pedagogiske utdanninger i design, kunst og håndverk og drama- og teaterkommunikasjon. De fleste av utdanningene har et element av praksisopplæring som en integrert del av sin studieprogresjon og faglige innhold. Instituttet har fire forskergrupper og stor aktivitet innen eksternrettet oppdragsvirksomhet. Dette er tilknyttet instituttets enhet for livslang læring, Enhet for innovasjon og kompetanseutvikling (EIK).

Ved Fakultet for teknologi, kunst og design, Institutt for estetiske fag er det ledig en 100% stilling som studieleder. Vi søker en utviklingsorientert studieleder innen ett av instituttets fagområder. Ansettelsen skjer på åremål for en periode på fire år med mulighet til å kunne søke samme stilling for ytterligere to perioder. Ønsket tiltredelse er 01.08.2024.

Institutt for estetiske fag (EST) holder til i Pilestredet Park, men vil flytte til Pilestredet i løpet av åremålsperioden. Fakultetet er i sterk utvikling og står foran spennende endringer de nærmeste årene. Institutt for estetiske fag vil stå sentralt i denne utviklingen. Som studieleder vil du være med å påvirke veien videre 

Som studieleder vil du jobbe i tett samarbeid med instituttets ledelse som består av to studieledere, undervisningsleder og instituttleder. Studielederne har instituttleder som nærmeste leder.

Vi søker en utviklingsorientert studieleder innen ett av instituttets fagområder. Ansettelsen skjer på åremål for en periode på fire år med mulighet til å kunne søke samme stilling for ytterligere to perioder.

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • faglig og administrativt ansvar for deler av EST sine studieområder, i et tett samarbeid med de andre lederne ved instituttet
 • ansvar for at virksomheten i ditt avgrensede område gjennomføres i tråd med vedtatt strategi og mål med personalansvar og begrenset budsjettansvar og økonomistyring
 • bidra aktivt med å ivareta og styrke instituttets arbeid med eksternfinansiert virksomhet samt forskning og utvikling
 • delta i utvikling og oppfølging av instituttets forskningsgrupper

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver for studieleder er nærmere beskrevet i stillingsbeskrivelsen

Kvalifikasjonskrav

 • førstekompetanse innen minst ett av instituttets fagområder. Meget relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • relevant ledererfaring
 • erfaring med undervisning i høyere utdanning
 • tverrfaglig forståelse og erfaring med FoU-virksomhet og/eller eksternfinansiert bidrags- og oppdragsvirksomhet
 • god kunnskap om digitale verktøy
 • svært god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen

 • motiverende og inkluderende
 • fremtidsrettet med evne til å ta beslutninger
 • evne og interesse til tverrfaglig arbeid
 • evne til å samarbeide og å bygge relasjoner
 • evne til å holde i en sak gjennom hele prosessen fra start til sluttføring
 • strukturert og løsningsfokusert

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Søknadsprosessen

Du må laste opp følgende dokumenter:

 • søknadsbrev
 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • gjerne 3 referanser med kontaktinformasjon

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å kunne fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som søker skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Vi tilbyr

 • interessante og utfordrende lederoppgaver på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • mulighet for faglig utvikling i inspirerende, aktive og sterke fagmiljøer
 • en arbeidsplass i utvikling
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse

Stillingen lønnes iht. Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1473 studieleder, dvs. kroner 732.300 – 888.200 per år i 100% stilling. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Instituttleder Liv Klakegg Dahlin, tlf 99 71 71 99

Vil du søke stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen «Søk stillingen»

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Søkere som er i konflikt med dette regelverket vil ikke anses kvalifisert for stillingen.

Besøk OsloMet på LinkedInFacebookInstagram.

Referansenummer: 24/07520

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS