Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Prosjektmedarbeider (vikariat) - Kartleggingssystemet

Søknadsfrist: 16.01.2020

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus). Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser to Sentre for fremragende forskning (SFF) og fem K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Det er ledig opp til 16 måneders vikariat (100 %) som rådgiver (SKO 1434) ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og –forebygging (NSSF), Institutt for klinisk medisin. En av våre medarbeidere knyttet opp mot Kartleggingssystemet skal ut i svangerskapspermisjon. Vi søker derfor en dyktig og selvstendig medarbeider for snarlig tiltredelse.

NSSF er et forskningssenter under klinikk for psykisk helse og avhengighet med ca 20 ansatte.

NSSF driver på oppdrag av Helsedirektoratet et nasjonalt kartleggingssystem for selvmord under behandling i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Prosjektet er implementert og har en etablert struktur for datainnsamling og en omfattende database. For mer informasjon om kartleggingssystemet se: https://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/nssf/kartleggingssystemet/

Arbeidsoppgaver

 • Bistå i datainnsamling fra helseforetak og nasjonale helseregistre
 • Bistå i arbeidet med utarbeidelse av årlige rapporter og andre publikasjoner
 • Bistå med kunnskapsinnhenting og annen forskningsstøtte relevant for fagfeltet
 • Ivareta andre løpende oppgaver knyttet til prosjektet

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning på masternivå innen psykologi, IT, helsefag eller andre relevante fagområder. Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Erfaring med litteratursøk, analyse av kvantitative data, utarbeiding av rapporter og andre publikasjoner
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Gode IT-kunnskaper

Ønskelig kompetanse/erfaring

 • Erfaring med bruk av R, SPSS o.l. er en fordel
 • Gode kunnskaper i statistikk er en fordel
 • Kjennskap til psykisk helsevern eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling er en fordel

Personlige egenskaper

Vi søker deg som er ansvarsbevisst og har et reflektert forhold til fagfeltet. Du jobber effektivt og systematisk og har evner å sette deg raskt inn i nye oppgaver. Du arbeider selvstendig samtidig som du liker å jobbe i team. Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Vi tilbyr

 • lønn i stilling som rådgiver , SKO 1434 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn kr 496100 - 532 300, avhengig av kompetanse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk "Søk stillingen". Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Andre opplysninger

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk stillingen