Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Barnehagemedarbeider

Søknadsfrist: 19.11.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Universitetets barnehage eies og drives av Universitetet i Oslo. Plassene er forbeholdt barn av ansatte ved universitetet. Barnehagen er godkjent for 63 heldagsplasser for barn i alderen 1-6 år fordelt på fem avdelinger.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Vi har for tiden en ledig fast 100% stilling som barnehagemedarbeider ved Universitetets barnehage, på småbarnsavdeling med 9 barn i alder 0-3 år. Stillingen vil i en periode fra 1.3.20-31.7.20 innebærer at man dekker opp grunnbemanningen på ulike avdelinger, også 3-6 årTiltredelsesdato er 01.01.2020.

Vi er en personalbarnehage med 63 barn. Her er 3 små avdelinger med 9 barn og 3 voksne, og 2 avdelinger med 18 barn og 3 voksne.

Vi har høy pedagogtetthet. På 3 av 5 avdelinger er 2 av de ansatte pedagoger.

Vi legger stor vekt på barnas sosiale utvikling og jobber aktivt med relasjonsarbeid både med barna og i personalgruppen. Vi har et positivt, engasjert og stabilt personale. Vi har en imøtekommende foreldregruppe som vi samarbeider godt med. Barnehagen er veldrevet med gode rammebetingelser. Det medfører blant annet at vi har mulighet til å sette inn vikarer ved behov, og midler til innkjøp av nytt materiell.

Arbeidsoppgaver

Universitetets barnehage er en barnehage som legger stor vekt på barnas sosiale utvikling. Personalet jobber aktivt med relasjonskompetanse og med stort fokus på barnas lek.

Kvalifikasjonskrav

 • Barnehagefaglig utdanning
 • Bred erfaring fra barnehage
 • Norsk som morsmål, eller har bestått høyeste norsktest
 • Personlig egnethet vektlegges

Politiattest må fremlegges ved ansettelse

Personlige egenskaper

 • Gode mellommenneskelige egenskaper
 • Ansvarsbevisst, positiv, og løsningsorientert
 • Fleksibel og har gode samarbeidsevner
 • Leken, kreativ, nysgjerrig og initiativrik
 • Engasjert og tilstedeværende

Vi tilbyr

 • En barnehage i utvikling, med fokus på kvalitet og relasjonskompetanse.
 • Lek, glede og humor i et motiverende læringsmiljø
 • Godt arbeidsmiljø
 • Lønn som barnehageassistent SKO 0830 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 402 600 og kr 479 600, avhengig av kompetanse
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål og attester

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Menn oppfordres til å søke.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

 • Tittel: Styrer ved Universitetets barnehage Tove Marie Lund Valderhaug, Tlf: 22856225, e-post: [email protected]

Søk på stillingen