LEDIG STILLING VED NORGES MUSIKKHØGSKOLE

Lydtekniker - seksjon for konsert- og arrangementsproduksjon

Søknadsfrist: 19.09.2023

Norges musikkhøgskole

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø. NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, pianostemmere, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå.


NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. NMH holder til på Majorstuen i Oslo og har omlag 800 studenter og 235 årsverk. Les mer på www.nmh.no

Ønsker du å jobbe med lyd og sceneteknikk gjennom musikkutdanning, forskning og arrangementer?

Er du den vi søker?

I seksjon for konsert- og arrangementsproduksjon har vi ledig en 100 prosent fast stilling som lydtekniker. Seksjonen har som ansvar og oppgave å tilrettelegge for og gjennomføre konserter og arrangementer samt drift av konsertsaler og en park av teknisk utstyr. Som lydtekniker vil du jobbe tett med studenter, ansatte og eksterne i planlegging og gjennomføring av konserter og arrangementer. Du vil sammen med øvrig teknikerstab ha ansvar for drift og vedlikehold av vår utstyrspark, drift av vårt interne utlånsystem for utstyr samt HMS og systemdrift. Du vil inngå i en stab bestående av teknikere og produsenter og rapportere til produksjonssjef.

Vi ser etter deg som har solid fagkunnskap innen lyd, konsert- og sceneproduksjon, høy logistisk sans og som evner å ha mange baller i lufta og tenke både kort- og langsiktig på samme tid. Du må evne å engasjere og motivere de rundt deg, ha en serviceinnstilt tilnærming i det daglige arbeidet og evne å jobbe selvstendig og målrettet. Du må ha solid erfaring og fagkunnskap innen lyd og sceneteknikk og en interesse og kunnskap innen nettverk/IKT.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Planlegging, gjennomføring og avvikling av konserter og arrangementer
 • Vedlikehold/ettersyn av lyd- og annet sceneteknisk utstyr
 • HMS og internkontroll tilknyttet sceneteknisk fagområde
 • Drift, oppfølging og mulig systemansvar for scenetekniske systemer
 • Utlån, service og veiledning

Det må påregnes noe kvelds- og helgearbeid. Dette arbeidet reguleres og kompenseres gjennom en særavtale.

Kvalifikasjoner

 • Omfattende, dokumentert erfaring og referanser fra operativt arbeid innen konsertlyd
 • Svært god fagkunnskap generelt innenfor stillingens arbeidsfelt, høy kompetanse innenfor lyd og sceneteknikk, god kompetanse, forståelse og interesse innenfor AV, nettverk og IKT generelt.
 • Erfaring med og kunnskap om DANTE
 • Erfaring med HMS-arbeid
 • Erfaring med og god forståelse for forskjellige musikalske stilretninger og kunstneriske uttrykk
 • Erfaring med Crestron-systemer vil være en fordel
 • Erfaring med planlegging og koordinering av arrangementer vil være en fordel

Personlige egenskaper

 • Resultat- og utviklingsorientert, med god gjennomføringsevne
 • Analytisk og strukturert
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Serviceinnstilt, konstruktiv, inkluderende og raus

Personlig egnethet vil tillegges stor vekt.

Generelt

Stillingen er underlagt de bestemmelser som til enhver tid gjelder for ansatte ved Norges musikkhøgskole.

Stillingen lønnes etter statens regulativ som tekniker, stillingskode 1091, med lønn tilsvarende lønnstrinn 59 - 64 (f.t. kr 575 400 - kr 624 500 pr. år). Det trekkes 2 prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Stillingen utlyses primært som en 100 prosent fast stilling, men noe redusert stillingsstørrelse (minimum 75 prosent) kan vurderes.

Ansatte i seksjon for konsert- og arrangementsproduksjon er omfattet av en godt etablert særavtale/arbeidstidsavtale med et årlig fast kronetillegg for arbeid på arrangementer/utenfor alminnelig arbeidstid. Antall oppmøter og arbeid på arrangementer reguleres av særavtalen og følger periodevis oppsatt arbeidsplan. Stillingen følger fleksitidsordningen for øvrig arbeid.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke, uavhengig av kulturell bakgrunn, alder og funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Søkerne vil i så tilfelle bli varslet om dette.

For ytterligere informasjon om stillingen, ta kontakt med:

 • Seksjonssjef Lars Holmen Kurverud på telefon 23 36 70 85 eller e-post lars.h.kurverud@nmh.no

Tiltredelse: 01.11.2023 eller etter avtale.

Søknadsfrist: 19.09.2023

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS