LEDIG STILLING VED NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING (NINA)

Lønnsmedarbeider

Søknadsfrist: 16.01.2022

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur - samfunn. Vi har rundt 290 medarbeidere, og er det største forskningsinstituttet innen anvendt økologi i Norge. Hovedkontoret vårt, NINA-huset, ligger på Gløshaugen i Trondheim, og vi har egne forskningsavdelinger i Oslo, Lillehammer, Bergen og Tromsø. NINA har oppdragsgivere innen offentlig forvaltning, forskningsråd, næringsliv og internasjonale institusjoner.

Ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) er det fra våren 2022 ledig fast, hel stilling som lønnsmedarbeider.

Stillingen er knyttet til NINAs administrasjon som er lokalisert ved hovedkontoret i Trondheim.

Økonomi, lønn, regnskap og HR har i dag til sammen ni medarbeidere som jobber tett sammen og utfyller hverandre. Tre av disse medarbeiderne vil i løpet av 2022 gå av med pensjon, og vi har derfor behov for å ansette en ny medarbeider innen lønnsfunksjonen.

Stillingen har økonomisjefen som sin nærmeste overordnede. NINA bruker UBW som lønns- og regnskapssystem.

Arbeidsoppgaver i stillingen vil hovedsakelig være:

• Lønningsadministrasjon, fast og variabel lønn

• Kontroll og klargjøring for utbetaling av reiseregninger og personlige utlegg

• Koordinering og avstemming av data med personaladministrasjon og regnskap

• Sørge for at lønnsområdet er oppdatert på gjeldende lover og regler

• Andre administrative oppgaver

Vi søker etter en person som:

• har erfaring med lønnsfunksjonen

• har erfaring med løpende regelverk innen lønn og Statens reiseregulativ

• har generell regnskapskompetanse

• er nøyaktig, strukturert, serviceinnstilt og selvstendig

• liker å jobbe i team

Krav til kompetanse:

• Bachelorgrad innenfor relevant fagområde

• Realkompetanse/erfaring innen fagfeltet og UBW som verktøy er ønskelig, men ikke et krav

Vi tilbyr:

• lønn etter kvalifikasjoner

• fleksitidsordning

• god pensjonsordning og gruppelivsforsikring

• et variert, trivelig og spennende arbeidsmiljø i et av Norges ledende forskningsmiljø

• treningsrom, garderobefasiliteter og god kantine

Kvinneandelen i NINAs administrative stillinger er høy, og vi oppfordrer derfor menn til å søke.

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

Søknad sendes på e-post til [email protected] Den må inneholde CV med informasjon om utdanning og relevant arbeidserfaring. Vitnemål og attester vil bli etterspurt senere i tilsettingsprosessen.

Søknadsfrist 16.1.2022

Powered by Labrador CMS