Stilling:

HØYSKOLELEKTOR I MARKEDSFØRING - CAMPUS STAVANGER

SØKNADSFRIST: 07.12.2018

Handelshøyskolen BI

Handelshøyskolen BI er rangert blant de beste handelshøyskolene i Europa som leverer internasjonalt anerkjent forskning og et bredt spekter av pedagogiske tilbud fra bachelor- til master- og doktorgradsprogrammer, samt videreutdanningsprogrammer. BIs samfunnsoppdrag er å øke kunnskap og gjennom det bidra til utvikling av næringslivet. BI har 20 000 studenter, over 300 000 alumni, og en rekke akademiske og forretningsmessige partnerskap og nettverk, både nasjonalt og internasjonalt. BI har de tre mest prestisjefylte internasjonale kvalitetsakkrediteringene – AACSB, EQUIS og AMBA. BI er organisert som en selveiende stiftelse hvis formål ene og alene er undervisning og forskning. All fortjeneste går til å styrke BIs akademiske læringsmiljø.

Ved Handelshøyskolen BI – campus Stavanger er det ledig en fast stilling som høyskolelektor i markedsføring. Viktige fagområder er sosiale medier, branding, markedsrettet kommunikasjon, markedsføringsledelse, bedriftsmarkedsføring, markedsstrategi og forbrukeratferd. Stillingen er lokalisert i Stavanger, men er tilknyttet Institutt for markedsføring ved Handelshøyskolen BI.

Stillingen som høyskolelektor er en fulltids undervisningsstilling. Undervisningen vil hovedsakelig være på dagtid, men noe undervisning på ettermiddag/kveld kan forekomme.

Kompetansevurdering foretas etter vanlige regler for faglige og pedagogiske stillinger ved universiteter og vitenskapelige høyskoler. Søkere til stilling som høyskolelektor må ha høyere grads eksamen fra universitet.

Kompetansevurdering foretas etter vanlige regler for faglige og pedagogiske stillinger ved universiteter og vitenskapelige høyskoler. Søkere til stilling som høyskolelektor må ha høyere grads eksamen fra universitet/høyskole, herunder erfaringsbasert mastergrad. Det stilles krav til at hele eller deler av graden skal være innenfor det fagområdet hvor vedkommende skal ansettes eller få opprykk i. Videre er det et krav at vedkommende enten skal ha relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant yrkespraksis. Det er normalt et krav ved Handelshøyskolen BI at vedkommende har relevant yrkespraksis fra samfunns- eller næringsliv. I tillegg må søkerne kunne dokumentere pedagogisk kompetanse gjennom relevant praktisering av undervisning. Søkere bør kunne dokumentere utdanning/erfaring knyttet til kursutvikling, læringsaktiviteter, evalueringsformer og veiledning.

Stillingen innebærer veiledning av studenter og pedagogisk utvikling. Det stilles krav til søkere at de kan undervise på norsk. Det må kunne vises til gode pedagogiske evner.

Stillingen er knyttet til Statens Pensjonskasse og lønnes etter avtale.

BI vil legge vekt på at søkere har samarbeidet med privat næringsliv og/eller offentlig sektor, herunder samarbeid knyttet til FoU, forskningsformidling og forskningsbasert rådgivning.

Kvinner oppfordres til å søke.

Aktuelle søkere kan innkalles til intervju, prøveforelesning eller seminarpresentasjoner. Handelshøyskolen BI forbeholder seg retten til ikke å tilsette søkere som er vitenskapelig kvalifisert, dersom man finner at de ikke tilfredsstiller andre, nærmere angitte krav, til pedagogiske evner, undervisningserfaring, erfaring fra arbeid i eller i samarbeid med næringslivet og til personlige samarbeidsevne.

Søknaden, CV og komplett liste over eventuelle faglige arbeider sendes elektronisk via BIs rekrutteringsverktøy. Husk at høyeste grad og annen særlig relevant utdanning skal dokumenteres, herunder pedagogisk komkpetanse.

Det er ikke anledning til å sende inn arbeider eller annen dokumentasjon etter fristen.

Send søknad

KONTAKTPERSONER:

HJEMMESIDE: www.bi.no