LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Universitetslektor i norsk i utlandet ved Universitetet i Zagreb

Søknadsfrist: 25.11.2022

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1500 ansatte og nesten 14 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Stilling som universitetslektor i norsk i utlandet ved Universitetet i Zagreb

Om stillingen

Ved Universitetet i Zagreb, Kroatia, er det ledig en midlertidig 100% prosjektstilling som universitetslektor i norsk for en periode på 18 måneder. Stillingen inngår i et EØS-finansiert prosjekt som har som siktemål å styrke norskundervisningen ved universitetet. Stillingen har faglig og administrativ tilknytning til Scandinavian Studies Section ved The English Department, Faculty of Humanities and Social Sciences. Tiltredelsesdato er 23. januar 2023. Arbeidssted er ved universitetets lokaliteter i Zagreb.

Universitetet i Zagreb er det største universitetet i Kroatia og har over 60.000 studenter. Studieåret på universitetet er delt inn i to hovedperioder. I det akademiske året 2022-2023 varer sommersemesteret fra 27. februar til 22. september, mens det påfølgende vintersemesteret varer fra 2. oktober til 23. februar. Disse tidsperiodene inkluderer undervisning, eksamensperioder og også sommerferie og jule-/nyttårsferie.

Ved Seksjon for skandinaviske studier er det svensk som er hovedspråket det undervises i, på bachelor- og masternivå. Det tilbys ikke noe eget studieprogram for norsk, men det har vært undervist i norskemner i mange år som del av det skandinaviske studiet. Det gis undervisning i norskemner både på bachelornivå og på masternivå.

Stillingen inngår i et prosjekt som skal styrke norskundervisningen ved Universitetet i Zagreb, og her er et viktig tiltak å tilsette en egen lektor til undervisningen i norskemnene. Tilsettingsperioden er 18. måneder. Lektoren skal undervise først og fremst i norsk språk, på to eksisterende obligatoriske emner (ett i hvert semester) og i to valgemner (ett i hvert semester). Studentene på disse norskemnene tar samtidig emner i svensk. I tillegg kommer noe undervisningstid som kan bli lagt til de nevnte emnene eller til et nyutviklet emne, i samråd med seksjonen. Undervisningsplikten er 10 timer i uken.

I tillegg til undervisningen kommer prøve-/eksamensavvikling, og det vil også være noen studierelaterte administrative oppgaver. I tilsettingsperioden skal det videre gjennomføres en workshop om oversettelse, med forfatterbesøk og forskjellige kulturelle aktiviteter. Norsklektoren skal være med i planleggingen og gjennomføringen av dette, og ellers bistå ved gjesteforelesninger og annen faglig virksomhet som er knyttet til norskundervisningen.

Stillingen er begrenset til 18 måneder, og det er foreløpig uavklart om det finnes muligheter for forlengelse.

Nødvendige kvalifikasjoner

Søkere må ha mastergrad eller tilsvarende utdanning.

Nordisk/norsk eller norsk som andrespråk må inngå i fagkretsen og minimum som årsstudium (tilsvarende 60 studiepoeng).Søkere med hovedfag/mastergrad i norsk/nordisk eller norsk som andrespråk, vil ha særlig gode kvalifikasjoner for stillingen. Men i enkelte tilfeller kan hovedfag/mastergrad på et annet relevant fagområde (i tillegg til norsk/nordisk eller norsk som andrespråk i fagkretsen), sammen med praksis fra undervisning i norsk som fremmedspråk/andrespråk, gjøre at andre søkere kan vurderes som like kvalifiserte.Generelt gjelder at relevant praksis fra undervisning innenfor norsk som fremmedspråk eller andrespråk vil bli tillagt vekt.

Søkerens utdanning i norsk/nordistikk må være fra en norsk utdanningsinstitusjon, og søkeren må ha praktisk skriftlig og muntlig språkferdighet i norsk på morsmålsnivå for å komme i betraktning. Den som tilsettes må også beherske engelsk på en tilfredsstillende måte.

Ønskede kvalifikasjoner

Pandemisituasjonen har medført økt bruk av digital undervisning, og fordi det ikke kan utelukkes at slik undervisning i større utstrekning kan bli nødvendig igjen, er det ønskelig at søkere har erfaring med digital undervisning.

Personlige egenskaper

Følgende personlige egenskaper vektlegges:

  • Kommunikative evner
  • Samarbeidsevner
  • Organisatoriske evner
  • Evne til å arbeide systematisk og målrettet
  • Fleksibilitet

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

Grunnlønnen er 3.500 euro brutto pr. måned. I tillegg kommer 1.000 euro brutto pr. måned i støtte til bolig. For hele tilsettingsperioden gis det videre støtte til tre hjemreiser, med inntil 650 euro pr. reise.Lektoren kan få hjelp av universitetet med å finne en passende leilighet i Zagreb.

Søknad

Søknad med CV, vitnemål/karakterutskrifter, samt attester på relevant arbeidserfaring sendes elektronisk via Jobbnorge, benytt linken "Søk stillingen".

Søknadsfrist er 25. november 2022 

Kontaktinformasjon og informasjon om tilsettingsprosess

Universitetet i Zagreb samarbeider med Universitetet i Agder om prosjektet der stillingen inngår. For spørsmål om stillingen og søknadsprosessen, vennligst kontakt professor Svein Slettan, Institutt for nordisk og mediefag, Universitetet i Agder. E-post: [email protected]. Tlf. 99 45 04 64.

Aktuelle kandidater vil bli intervjuet. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Den endelige innstillingen vil være en helhetsvurdering basert på sakkyndig vurdering, intervju og referanser.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS