Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Universitetslektorer i medisin (patologi) - 10% stilling

Søknadsfrist: 31.05.2023

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus). Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser to Sentre for fremragende forskning (SFF) og fem K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Klinikk for laboratoriemedisin, Avdeling for patologi har to ledige stillinger som Universitetslektorer i medisin (patologi) - 10% stilling

Om stillingen

To midlertidige stillinger som universitetslektor (SKO 1009) i 10% er ledige ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, for perioden 15.08.2023-15.05.2024.

Vi søker to universitetslektorer, hver i 10% stilling, for undervisning av medisinstudenter innen faget patologi. Stillingene er knyttet til Institutt for klinisk medisin og Avdeling for patologi, Oslo universitetssykehus.

I stillingen inngår det teoretisk undervisning og klinisk-praktisk undervisning med makrodemonstrasjoner.

Mer om stillingen

Stillingen er en undervisningsstilling som er tillagt 75 % undervisning , 19 % faglig utviklingsarbeid og 6 % administrasjon. Innenfor din normale arbeidsplikt og faglige kompetanse kan du også bli pålagt arbeid utenfor ditt institutt.

Tilsettingen skjer med forbehold om de endringer i fagområde og arbeidsoppgaver som arbeidsgiver måtte bestemme.

Personlige egenskaperKvalifikasjonskrav

 • Medisinsk embetseksamen samt erfaring innen patologi, enten som lege i spesialisering innen patologi eller spesialist i patologi
 • Doktorgrad eller annen relevant forskningserfaring vil anses som fordelaktig
 • Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk (eller et annet skandinavisk språk) er en forutsetning.

Personlige egenskaper

 • Gode evner til samarbeid og løsningsorientering
 • Høy motivasjon til å bidra til et god undervisning.
 • Verdsetter samarbeid med og undervisning av studenter

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr 553 500 til kr 636 700 avhengig av kompetanse, i stilling som Universitetslektor(stillingskode 1009)
 • Gode pensjonsordninger
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • Evt. publikasjonsliste

Vennligst merk at alle dokumenter må være enten på engelsk eller et skandinavisk språk.

Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Vitnemål, attester og annen dokumentasjon vil eventuelt etterspørres senere.

Det benyttes intervju og prøveforelesning i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Se retningslinjer knyttet til tilsetting i universitetslektorstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

 • Avdelingsleder: Bodil Bjerkehagen, e-post: bodil.bjerkehagen@medisin.uio.no

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS