Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Universitetslektor ved Diakonhjemmet sykehus

Søknadsfrist: 02.06.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus). Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser to Sentre for fremragende forskning (SFF) og fem K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Om stillingen

Det er ledig midlertidig deltidsstilling (10%) som universitetslektor (stillingskode 1009), ved Ortopedisk klinikk, Universitetet i Oslo. Stillingen er ledig fra 15.08.2021 til 30.11.2022.

Arbeidet vil foregå på Diakonhjemmet sykehus. Diakonhjemmet sykehus er et privat ideelt sykehus med driftsavtale med Helse Sør- Øst. Det er lokalsykehus for befolkningen i bydelene Ulleren, Vestre aker og Frogner. I tillegg avlastes Ahus med pasienter fra Groruddalen.1700 ansatte arbeider ved sykehuset. Sykehuset har både somatiske funksjoner og innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for å rette journaler for medisinstudenter modul 3 ved Diakonhjemmet.
 • Være kontaktperson for studentene.
 • Ansvar for å informere studentene om tjenesten ved Diakonhjemmet sykehus.
 • Ansvar for omvisningen ved oppstart av tjenesten.
 • Bidra til å tilrettelegge for at studentene får godt utbytte av tjenesten knyttet til vaktene de har for å ta opp journaler.
 • Bidra til at studentene ikke bare tar journaler i mottak, men inkluderes i den daglige driften og lærer hvordan lege i vakt jobber.
 • Bidra til at studenter får anledning til å ta del i enkle prosedyrer på vakt.

Kvalifikasjonskrav

Den som tilsettes i universitetslektor-stillingen må ha autorisasjon som lege.

Det er også et krav om at den som tilsettes innehar stilling som lege ved Diakonhjemmet sykehus. En eventuell fratredelse fra sykehus-stillingen innebærer også fratredelse fra universitetslektor-stillingen.

Personlige egenskaper

Vi søker etter en person som er fleksibel, entusiastisk og motivert.

Personlig egnethet og samarbeidsevne vil bli vektlagt ved tilsetting.

Vi tilbyr

 • lønn etter stillingskode 1009, brutto årslønn fra kr 566 700 til kr 586 500
 • kompetanseutvikling i et stimulerende og hyggelig akademisk miljø
 • pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • stilling i en IA-virksomhet
 • gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”.

 • søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • kopier av vitnemål og attester
 • Referanseliste (2-3 referanser; navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker)

Vennligst merk at alle dokumenter må være enten på engelsk eller et skandinavisk språk.

Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Vitnemål, attester og annen dokumentasjon vil eventuelt etterspørres senere.

Aktuelle kandidater innkalles til intervju.

Andre opplysninger

Se retningslinjer knyttet til tilsetting i universitetslektorstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

 • Forskningsleder og professor Olav Røise, tlf: (+47) 908 95 062, e-post: [email protected]

Ved spørsmål om innlegging av elektronisk søknad og saksgang: HR-rådgiver Erlend Huglen, tlf. (+47) 22 84 46 91, e-post: [email protected]

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS