Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Universitetslektor - to (10%) stillinger evt én 20% stilling ved Kvinneklinikken

Søknadsfrist: 20.06.2023

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus). Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser to Sentre for fremragende forskning (SFF) og fem K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Om stillingen

En stilling som universitetslektor (SKO 1009) i klinisk gynekologi/obstetrikk er ledig ved Kvinneklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Undervisningsoppgavene til universitetslektoren vil i hovedsak bestå av smågruppeundervisning av medisinstudenter innen fødselshjelp og kvinnesykdommer, propedeutikk og introduksjonskurs/oppsummeringskurs. Universitetslektorene vil også kunne få oppgaver i forbindelse med planlegging og avvikling av eksamen. Merk at undervisningsoppgavene vil kunne endres i henhold til det aktuelle behov til enhver tid.

Mer om stillingen

På bakgrunn av økt opptak av medisinerstudenter ved UiO er det behov for å styrke de kliniske lærerkreftene i gynekologi og obstetrikk på KVI. Lærerkreftene økes derfor med 20 % universitetslektorat, eller fordelt på to stillinger à 10 %. Lektoratet/lektoratene er ledige fra semesterstart i august 2023 og har varighet i ett år.

Det inngår ikke forskningstid i lektorstillingene eller fristilling fra eventuell OUS arbeidstid.

Formell undervisningserfaring og -kompetanse er meritterende og blir økende vektlagt ved ansettelse i akademiske stillinger. Lektoratene er derfor en god mulighet for leger med ambisjoner om framtidige akademiske posisjoner til å tilegne seg etterspurt kompetanse.

Tilsettingen skjer med forbehold om de endringer i fagområde og arbeidsoppgaver som arbeidsgiver måtte bestemme.

Kvalifikasjonskrav

 • Mastergrad eller tilsvarende høyere utdanning i medisin, med fokus på gynekologi og obstetrikk
 • Klinisk erfaring innen fødselshjelp og kvinnesykdommer tillegges vekt ved tilsetning.
 • Undervisningsspråket er engelsk i modul 6, med mange tilreisende studenter som ikke behersker norsk. Det forutsettes derfor at man kan undervise på et godt muntlig og skriftlig engelsk språk i tillegg til at man må beherske norsk eller annet skandinavisk språk både skriftlig og muntlig.
 • Interesse for og erfaring med forskningsbasert og studentaktiverende undervisning vil bli vektlagt
 • Dokumentert undervisningserfaring vil være en fordel
 • Gjennomført spesialisering i gyn/obst vil være en fordel
 • Avlagt doktorgrad vil være meritterende

Personlige egenskaper

 • Vi søker personer som har stor interesse for undervisning og som er faglig sterkt motivert. Personlig egnethet og samarbeidsevne vil bli vektlagt ved tilsetting.

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr 553 500 til kr 636 700 avhengig av kompetanse, i 100% stilling som Universitetslektor (stillingskode 1009)
 • Kompetanseutvikling i et stimulerende og hyggelig akademisk miljø
 • Gode pensjonsordninger
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • Evt. publikasjonsliste
 • 2-3 referanser

Vennligst merk at alle dokumenter må være enten på engelsk eller et skandinavisk språk.

Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Vitnemål, attester og annen dokumentasjon vil eventuelt etterspørres senere.

Andre opplysninger

Se retningslinjer knyttet til tilsetting i universitetslektorstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

 • Undervisningsleder: prof. Trond Melbye Michelsen, e-post: t.m.michelsen@medisin.uio.no
 • HR rådgiver Andreas Hessen Solheim, e-post: a.h.solheim@medisin.uio.no 

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS