Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Universitetslektor interreligiøse studier (SKO 1009)

Søknadsfrist: 20.05.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo har totalt 68 ansatte og ca. 350 studenter. Fakultetet driver forskning innen fagområdene bibelvitenskap, kirkehistorie, systematisk teologi, praktisk teologi, diakoni og interreligiøse studier og har studietilbud som omfatter profesjonsstudium i teologi samt en rekke andre religionsfaglige studieprogram og studieemner.

Om stillingen

En 2-årig stilling som universitetslektor (SKO 1009) i interreligiøse studier er ledig ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo fra 1. januar 2022.

Mer om stillingen

Stillingen innebærer undervisning på bachelor- og masternivå innenfor ulike program med vekt på samtidsstudier av religion og samfunn, interreligiøse relasjoner med særlig fokus på forholdet mellom kristendom og islam, kjønn og religion, og religion og sekularitet. Den som tilsettes vil også ha undervisningsoppgaver på etter- og videreutdanningsområdet innen tros- og livssynsdialog.

Den som tilsettes må ha solid kompetanse innen interreligiøse studier i kombinasjon med pedagogisk erfaring. Vedkommende skal ha et nært samarbeid med andre tilsatte ved fakultetet og forventes

å bidra til faglig-pedagogisk utviklingsarbeid ved institusjonen. Det forutsettes bred kunnskap om og kjennskap til tros- og livssynsfeltet i Norge.

Den som tilsettes forventes å bidra med planlegging og gjennomføring av undervisning og veiledning innenfor feltet interreligiøse studier på bachelor- og masternivå ved alle grader som tilbys ved fakultetet.

Stillingen er en undervisningsstilling som er tillagt 75 % undervisning, 15 % faglig utviklingsarbeid og 10 % administrasjon.

Kvalifikasjonskrav

Absolutte krav

 • Mastergrad eller høyere innen et av fakultetets fag/forskningsområder eller tilsvarende, med fordypning innen interreligiøse studier.
 • Meget god fremstillingsevne skriftlig og muntlig på norsk/skandinavisk og engelsk
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen

Ved vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på:

 • pedagogisk utdanning, pedagogisk virksomhet/undervisningserfaring fra universitet og høgskole eller særlig relevant virksomhet fra andre skoleslag, se Hvordan dokumentere din undervisningskompetanse
 • erfaring fra utarbeiding av lærebøker og kompendier eller erfaring fra nettbasert undervisning/fleksibel læring
 • evne til og erfaring med samarbeid
 • faglig kompetanse og vitenskapelig produksjon

Vi tilbyr

 • lønn fra kr 489 800 til kr 597 000 per år, avhengig av kompetanse (i kode SKO1009)
 • et faglig stimulerende arbeidsmiljø
 • god pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • gode velferdsordninger
 • mulighet til å søke om opprykk på et senere tidspunkt

Søknaden skal inneholde

Følgende vedlegg skal følge den elektroniske søknaden, fortrinnsvis i pdf-format

 • søknadsbrev som beskriver søkerens kvalifikasjoner og motivasjon for stillingen samt beskrivelse av egen forskning og pedagogisk refleksjon knyttet til rollen som underviser
 • Curriculum Vitae (med oversikt over utdanning, ansettelser, undervisningserfaring, administrativ erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter, samt publiserte og upubliserte verker)
 • andre vedlegg som søkeren vurderer som relevant for stillingen

Vennligst merk at alle dokumenter må være enten på engelsk eller et skandinavisk språk.

Diplomer, vitnemål, masteroppgaver og lignende skal ikke vedlegges søknaden, men kan bli etterspurt senere.

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”.

Det benyttes intervju og prøveundervisning i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Vi viser til regler knyttet til ansettelse i universitetslektorstillinger og Regler for praktiseringen av kravet om pedagogisk basiskompetanse ved UiO.

I henhold til Offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Kontaktinformasjon

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS