Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Universitetslektor - Institutt for klinisk odontologi

Søknadsfrist: 30.08.2022

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Det odontologiske fakultet (OD) er et av Europas ledende odontologiske fagmiljøer. Fakultetets forskere bidrar med topp forskning innen flere odontologiske felt og i samarbeid med nasjonale og internasjonale anerkjente forskningsgrupper.

Utdanningen er forankret i medisinen og biologien og med omfattende klinisk ferdighetstrening.


Vi utdanner fremtidens tannleger og tannpleiere som tar et helhetlig behandlingsansvar for pasienten. Fakultetet tilbyr også ph.d.-utdanning og profesjonsrettet spesialistutdanning. Vår forskning spenner vidt fra ren basalforskning, via forskning i skjæringspunktet mellom basalfag og klinisk forskning og til anvendt samfunnsmedisinsk forskning. Vi utdanner tannleger, tannpleiere og spesialister. Vi har 530 studenter og 430 ansatte og driver Norges største tannklinikk med rundt 50.000 pasientbesøk i året. Fakultetet består av to institutter: Institutt for klinisk odontologi og Institutt for oral biologi.

Stilling som universitetslektor i 70 % stilling er ledig ved Avdeling for tannpleievitenskap, Institutt for klinisk odontologi, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Fagavdelingens hovedansvar er knyttet til drift av bachelorprogrammet i tannpleie og forskning og formidling på det tannpleiefaglige feltet. Avdelingen har et særlig ansvar for tilrettelegging av innhold og undervisning på bachelorprogrammet i tannpleie. Avdelingen har også et særlig ansvar for forskning, utvikling og formidling av kunnskap spesifikt for det tannpleiefaglige.

Se her for nærmere informasjon om bachelorprogrammet i tannpleie.

Mer om stillingen

Stillingen er tillagt følgende arbeidsområde:

 • Klinisk veilederfunksjon for bachelorstudenter ved studentklinikkene ved Institutt for klinisk odontologi; Klinikk for allmenn odontologi-voksen (inkl. tilhørende studentklinikker) og Klinikk for allmenn odontologi-barn
 • Avdelingens koordinator og kontaktperson for praksis i Den offentlige tannhelsetjenesten, inkl studentundervisning med forberedelser, oppfølging og etterveiledning
 • Studentevaluering, inkl løpende skikkethetsvurdering, utviklingssamtaler og dokumentasjon
 • Veilederfunksjon for bacheloroppgaver
 • Teoretisk undervisning for bachelorstudenter
 • Avdelingens representant på Åpen dag ved Universitetet i Oslo
 • Andre oppgaver vil kunne bli tillagt stillingen etter behov

Ansettelsen skjer med forbehold om de endringer i fagområde og arbeidsoppgaver som arbeidsgiver måtte bestemme.

Arbeidstiden fordeles slik: 75 % til undervisning, 15 % til faglig utviklingsarbeid og 10 % til deltakelse i eksamensarbeid og administrasjon.

Innenfor sin normale arbeidsplikt og sin faglige kompetanse, kan stillingsinnehaver bli pålagt arbeid utenfor avdelingen/instituttet som stillingen er knyttet til.

Kvalifikasjonskrav

 • Bachelorgrad i tannpleie med relevant masterutdanning
 • Norsk autorisasjon som tannpleier
 • Erfaring fra Den offentlige tannhelsetjenesten
 • Minst to års klinisk praksis/arbeidserfaring som tannpleier
 • Pedagogisk basiskompetanse. Hvis stillingsinnehaver ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må man skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk
 • Generelt gode IT-ferdigheter

Videre er det ønskelig med erfaring med klinisk studentveiledning og undervisning, kunnskap om og interesse for tannpleieprofesjonen og BA-studieprogrammet, erfaring med folkehelsefag, helsefremmede og sykdomsforebyggende arbeid samt kunnskap til å bidra med utvikling av tannpleiefaget.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet vil bli vektlagt, og det forutsettes at stillingsinnehaver har høy arbeidskapasitet med god vurderings- og gjennomføringsevne, bidrar til et godt lærings- og arbeidsmiljø, er fleksibel og løsningsorientert og har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Vi tilbyr

 • lønn fra kr 604 700 til kr 661 400 (100 % stilling) avhengig av kompetanse
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • pedagogisk mappe
 • publikasjonsliste
 • vitnemål
 • attester
 • liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Vi gjør oppmerksom på at søknaden blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Andre opplysninger

Det skal som hovedregel benyttes intervju i ansettelsesprosessen, og det kan være aktuelt med prøveundervisning.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansattloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Se retningslinjer for ansettelse av universitetslektorer ved UiO.

I henhold til Offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS