Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Universitetslektor innen logopedi

Søknadsfrist: 01.11.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for spesialpedagogikk er ett av tre institutter ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet.


Instituttet har i dag ca. 25 faste vitenskapelige ansatte, 14 stipendiater og postdoktorer og 12 administrative ansatte. Instituttet har ca 800 studenter fordelt på bachelor- og mastergradsstudier i spesialpedagogikk, masterstudium i Special Needs Education, samt PhD-studier.

Om stillingen

Ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo, er det ledig en midlertidig 3-årig stilling som universitetslektor (SKO 1009) innen fagfeltet logopedi.

Stillingen er en undervisningsstilling tilknyttet bachelor- og mastergradsprogrammet i spesialpedagogikk. Det er ønskelig at den som ansettes har fagkompetanse i flere av fagområdene innenfor logopedi, som for eksempel utviklingsmessige og ervervede språk- og kommunikasjonsforstyrrelser, taleflyt, svelgevansker, stemme, samt lese-/skrivevansker. Søkeren bør også ha erfaring med rådgiving og veiledning av relevante brukergrupper og fagpersoner.

Den som ansettes forventes å bidra til utviklingen av utdanningskvalitet ved å styrke praksisfeltet også særlig i sammenheng med studentpraksis. Dette innebærer også et utviklingsarbeid sammen med Oslo SpesialPedagogikk- og LæringsLab (Oslo SPeLL). Formålet med dette er å bygge opp et tilbud for studentene med mulighet for direkte kasusundervisning, kartlegging og tiltak under veiledning.

Institutt for spesialpedagogikk har en sterk vektlegging av forskningsbasert utdanning. Det forutsettes derfor at den som ansettes har interesse for forskning og deltar i forsknings- og utviklingsarbeid.

Stillingen er en undervisningsstilling som er tillagt 75 % undervisning, 15 % faglig utviklingsarbeid og 10 % administrasjon. Undervisningen vil i første rekke være på lavere grad. Innenfor den normale arbeidsplikt og faglige kompetanse kan den som ansettes også bli pålagt arbeid utenfor eget institutt.

Ansettelsene skjer med forbehold om de endringer i fagområde og arbeidsoppgaver som arbeidsgiver måtte bestemme.

Arbeidsoppgaver

 • Delta i studieplanlegging, undervisning, veiledning og eksamensarbeid spesielt innenfor fagområdet logopedi
 • Ansvar for kontakt med det spesialpedagogiske praksisfeltet i forbindelse med praksisplasser for studentene
 • Delta i utviklingsarbeid med Oslo SPeLL
 • Delta i andre undervisningsoppgaver tilknyttet ISPs BA- og MA program

Kvalifikasjonskrav

 • Mastergrad i spesialpedagogikk med fordypning i logopedi, eller tilsvarende høyere utdanning med fordypning innen logopedi
 • God kjennskap til/erfaring fra det norske praksisfeltet innen fagområdet logopedi
 • Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning
 • Erfaring med studentrelatert arbeid som forelesninger, veiledning og sensurarbeid
 • Det forutsettes at den som ansettes behersker flytende norsk, svensk eller dansk ved tiltredelse

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen
 • Selvstendighet
 • Engasjement for det spesialpedagogiske fagfeltet
 • Gode samarbeidsevner og ønske om teamarbeid

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr 542 400 til kr 640 200 avhengig av kompetanse, i stilling som universitetslektor (stillingskode 1009)
 • Gode pensjonsordninger
 • Gode velferdsordninger
 • Et flerfaglig undervisnings- og forskningsmiljø

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev med beskrivelse av motivasjon for stillingen
 • CV (utdanning, arbeidserfaring, undervisningserfaring)
 • Formidling og eventuelle vitenskapelige publikasjoner
 • Vitnemål og attester
 • Dokumentasjon på pedagogisk kompetanse

Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det benyttes intervju og prøveforelesning i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Se retningslinjer knyttet til tilsetting i universitetslektorstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS
Powered by Labrador CMS