Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Universitetslektor i spesialpedagogikk tilknyttet Oslo SPeLL ved Institutt for spesialpedagogikk

Deadline: 12.08.2024

Universitetet i Oslo

The University of Oslo is Norway’s oldest and highest ranked educational and research institution, with 28 000 students and 7000 employees. With its broad range of academic disciplines and internationally recognised research communities, UiO is an important contributor to society.

The Department of Special Needs Education is one of the three departments at The Faculty of Educational Sciences. The department focuses on basic and applied research and education of bachelor-, master- and doctoral level candidates within the field of special needs education in Norway, including the areas of language and speech pathology.

The department employs over 50 scientific staff in addition to about 20 administrative employees. The department has approximately 800 students distributed between bachelor- and master's degree studies in special needs education as well as PhD-studies.

Om stillingen

Vi har ledig stilling som universitetslektor (SKO 1009) i spesialpedagogikk ved Institutt for spesialpedagogikk og ved instituttets spesialpedagogiske læringslab, Oslo SpeLL, Det utdanningsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo.

Stillingen vil primært være tilknyttet instituttets studentklinikk, som er en del av Oslo SPeLL. Studentklinikken tilbyr utredning og tiltak for barn, ungdom og voksne med spesielle behov. Den som tilsettes i stillingen som lektor, vil veilede og rådgi studenter og klienter på fagområder innen studieprogrammet logopedi, nevroutviklingsforstyrrelser, spesifikke lærevansker, psykososiale vansker og audiopedagogikk: hørsel, språk og kommunikasjon. Veiledningen og rådgivningen vil skje i samarbeid med instituttets fagpersoner innen disse fagområdene. 

Mer om stillingen

Stillingen er en undervisningsstilling som er tillagt 75 % undervisning, 15 % faglig utviklingsarbeid og 10 % administrasjon. Undervisningen vil i første rekke være på lavere grad. Innenfor din normale arbeidsplikt og faglige kompetanse kan du også bli pålagt arbeid utenfor ditt institutt. Tilsettingen skjer med forbehold om de endringer i fagområde og arbeidsoppgaver som arbeidsgiver måtte bestemme.

Lektorstillingen er ment å styrke instituttets utdanningskvalitet og å fremme studentaktiv og forskningsrelatert undervisning innen fagområdet spesialpedagogikk generelt, spesielt med fokus på spesialpedagogisk kartlegging, tiltak, veiledning og rådgivning. Oppgaver som ligger til stillingen, er å videreutvikle kontakten med det spesialpedagogiske praksisfeltet i forbindelse med organisering av intern og ekstern praksisveiledning og studentpraksis. Den som tilsettes, vil inneha en sentral rolle i dette arbeidet.

Stillingen kan innebære undervisning, veiledning og deltakelse i eksamensarbeidet for både bachelor- og masterprogrammene ved instituttet når det er nødvendig. Vi forventer at den kvalifiserte søkeren har en bred interesse og kompetanse innen spesialpedagogikk, og er villig til å tilegne seg grunnleggende kunnskap innen alle de nevnte fagområdene.

Kvalifikasjonskrav

 • Mastergrad eller tilsvarende høyere utdanning i spesialpedagogikk eller relevante fag som pedagogikk eller psykologi
 • Relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrad og/eller relevant arbeidserfaring, for eksempel innen pedagogisk og psykologisk rådgivningstjenester, skoler og barnehager
 • Dokumentert praktisk-pedagogisk kompetanse basert på utdanning eller undervisning, veiledning og rådgivning
 • Spesialpedagogisk kartleggings- og utredningskompetanse
 • Gode skriftlig og muntlig kommunikasjonsferdigheter på norsk eller et annet skandinavisk språk
 • Gode ferdigheter på engelsk

Følgende kvalifikasjoner vil i tillegg være tellende i vurderingen av søkerne:

 • God kjennskap til eller erfaring fra det norske spesialpedagogiske praksisfeltet

Personlige egenskaper

 • Engasjement for det spesialpedagogiske fagfeltet
 • Gode samarbeidsevner
 • Positiv holdning 
 • Høy arbeidskapasitet og fleksibilitet

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Lønn fra 615 700 kr til 692 400 kr avhengig av kompetanse i stilling som universitetslektor (stillingskode 1009)
 • Et faglig stimulerende arbeidsmiljø
 • Attraktive velferdsordninger og en generøs pensjonsavtale, i tillegg til Oslos familievennlige miljø med rike muligheter for kulturelle og utendørs aktiviteter

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev, inkludert motivasjon og beskrivelse av kvalifikasjoner
 • CV (utdanning, stillinger og akademisk arbeid)
 • Ev. publikasjonsliste
 • Diplomer og referansebrev
 • 2-3 referanser (navn, relasjon til søkeren, mail-adresse)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om dokumentasjon med forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at søknadsbrevet og all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det vil benyttes intervju og prøveundervisning i tilsettingsprosessen. I rangeringen av kompetente søkere vurderes hele bredden av kvalifikasjoner.

Ufullstendige søknader/søknader uten nødvendige vedlegg vil ikke bli vurdert.

Andre opplysninger

Se retningslinjer knyttet til tilsetting i universitetslektorstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS