Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Universitetslektor i samfunnsfarmasi

Søknadsfrist: 06.12.2021

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Farmasøytisk institutt har 130 ansatte. Vi har et aktivt forsknings- og innovasjonsmiljø basert på fri forskning om legemidler. Instituttet har ansvaret for det populære masterstudiet i farmasi og har til enhver tid 350 dyktige og engasjerte studenter.


Legemiddelrelatert forskning og undervisning er grunnlaget for all aktivitet ved instituttet. Virksomheten bygger på en naturvitenskapelig plattform hvor samspillet mellom naturvitenskapelige basalfag, legemiddelteknologi og helse- og samfunnsfaglige elementer gir grunnlaget for teknologisk basert verdiskaping og for farmasøyters rolle som helsepersonell.

Ved Farmasøytisk institutt, Seksjon for galenisk farmasi og samfunnsfarmasi, er det ledig et 6 måneders vikariat fom 01.02.2022. Hensikten med stillingen er å styrke undervisning i samfunnsfarmasi.

Beskrivelse av faggruppen og arbeidsoppgaver

Faggruppen i samfunnsfarmasi består i dag av 3 fast vitenskapelige ansatte, 4 forskere/lektorer i bistilling, 2 post doc, 10 stipendiater, samt flere mastergrads-studenter. Faggruppen har ansvar for undervisning i samfunnsfarmasøytiske fag på farmasistudiet (FARM1020 Farmasøyten, pasienten og samfunnet, FARM3120 Folkehelse og legemiddelbruk og FARM3130 Farmasøytisk praksis).På masternivå undervises det i samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder, apotekledelse og farmakoepidemiologiske metoder. Faggruppen har et utstrakt nasjonalt og internasjonalt samarbeid med andre samfunnsfarmasøytiske og medisinske miljøer.

Farmasøytisk institutt har nylig implementert ny studieplan for farmasistudiet. I denne forbindelsen er det behov for å ansette en midlertidig universitetslektor i Samfunnsfarmasi. Personen som ansettes vil få emneansvar for FARM 3120 «Legemidler og folkehelse» og undervisningsoppgaver i dette emnet, samt undervisningsoppgaver innen FARM1020 «Farmasøyten, pasienten og samfunnet». Personen som ansettes er forventet å bidra til videreutvikling av disse emnene i henhold til læringsutbyttene, samt også bidra i eksaminering av farmasistudenter innen andre samfunnsfarmasøytiske emner. Administrative oppgaver vil følge de til enhver tid gjeldende bestemmelser.

Stillingen krever tilstedeværelse på UiO.

For ytterligere informasjon om oppbyggingen av den reviderte studieplanen, se her.

Kvalifikasjonskrav

 • Mastergrad innen farmasi, samt autorisasjon som provisorfarmasøyt.
 • God kjennskap til norsk helse- og apotekvesen, og arbeidserfaring herfra.
 • Undervisningsspråket er norsk, så flytende norsk muntlig og skriftlig er en forutsetning.
 • Undervisningserfaring innen samfunnsfarmasi eller relaterte fagområder er også et krav.

Ved vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på:

 • Gode kommunikasjonsegenskaper, samarbeidsegenskaper og miljøskapende evner med farmasistudenter.
 • Erfaring fra undervisning av farmasistudenter innen samfunnsfarmasi
 • Erfaring med IKT-baserte undervisningsplattformer som brukes ved UiO er en fordel
 • Erfaring fra primærhelsetjenesten og/eller tverrfaglig samarbeid.
 • Erfaring med ulike pedagogiske metoder og studentaktive læringsformer
 • Det forventes aktiv deltagelse i fagmiljøet ved avdelingen, og at man er selvgående og ansvarsfull.

Vi tilbyr

Farmasøytisk institutt har et levende og aktivt undervisnings- og forskningsmiljø. Den rette kandidaten vil kunne få en unik mulighet til å bidra inn i strategisk arbeid om innhold i farmasistudiet og spesielt til hva farmasistudiet skal inneholde for å forberede fremtidige farmasøyter til nye oppgaver og roller i apotek.

 • Lønn fra kr 516 100 til kr 615 800 avhengig av kompetanse, i stilling som universitetslektor (stillingskode 1009)
 • Engasjerte medarbeidere innen samfunnsfarmasi
 • Et arbeidsmiljø som brenner for utvikling av god undervisning og samfunnsfarmasøytisk forskning
 • Muligheter for faglig oppdatering og for å påvirke fremtidens farmasøyter
 • God pensjonsordning og gunstige lån i Statens Pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Kopier av vitnemål, karakterutskrifter og attester
 • Fullstendig publikasjonsliste og faglige/vitenskapelige arbeider som det skal tas hensyn til ved bedømmelsen
 • Navn og kontaktinformasjon på 2-3 referanser (navn, tilknytting til søker, e-postadresse og telefonnummer)

Vennligst merk at alle dokumenter må være enten på engelsk eller et skandinavisk språk.

Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Andre opplysninger

Se retningslinjer knyttet til tilsetting i universitetslektorstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

For tekniske spørsmål vedrørende rekrutteringssystemet, kontakt HR-rådgiver Torunn Standal Guttormsen,e-post: [email protected]

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS