Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Universitetslektor i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet

Søknadsfrist: 10.01.2024

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Det juridiske fakultet har Norges største forsknings- og utdanningsmiljø for rettsvitenskap, kriminologi og rettssosiologi med ca. 4 300 studenter og 300 ansatte. Fakultetet er fordelt på fem grunnenheter og en fakultetsadministrasjon.

Om stillingen

Vil du være med på å utdanne fremtidens jurister?

Ved Det juridiske fakultet er det ledig inntil 2-3 faste 100 % stillinger som universitetslektor.

Stillingene er knyttet til studieprogrammet Master i rettsvitenskap. Stillingene er undervisningsstillinger som er tillagt 75 % undervisning, 15 % faglig utviklingsarbeid og 10 % administrasjon. Undervisningen vil i første rekke være i obligatoriske emner på studieprogrammets fire første studieår. Det er for tiden undervisningsbehov i blant annet sivilprosess, men også mer generelt innen offentligrettslige og privatrettslige fag. Arbeidet vil særlig bestå av å undervise på kurs og i smågrupper, veilede studenter samt retting av innleveringsoppgaver.

Ansettelsen skjer med forbehold om de endringer i fagområde og arbeidsoppgaver som arbeidsgiver måtte bestemme.

Den som ansettes vil bli tilknyttet et institutt, men arbeidsplikten kan ligge både innen- og utenfor dette instituttets fagområder. Undervisningen vil i første rekke være innenfor de første fire studieårene.

Kvalifikasjonskrav

 • Til stillingene kreves norsk femårig mastergrad i rettsvitenskap, eller tilsvarende, på søknadstidspunktet
 • Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning
 • Relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant yrkespraksis
 • Den som ansettes må beherske norsk, svensk eller dansk ved tiltredelse

Den som ansettes kan etter ansettelsen be om å bli vurdert for førstelektorkompetanse. Ved oppnådd doktorgrad kan universitetslektor søke om personlig opprykk til førsteamanuensis. Personlig opprykk medfører ikke endring av arbeidsvilkår.

Ved vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på

 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen
 • Undervisningserfaring, herunder erfaring med bruk av digitale undervisningsformer
 • Faglig kompetanse, herunder relevant profesjonserfaring, og eventuell vitenskapelig produksjon
 • Gode samarbeidsevner
 • Karakterer
 • Spredning av universitetslektorer på fakultetets større juridiske forskermiljøer

Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere utdanningsfaglig basiskompetanse, må skaffe seg denne i løpet av to år etter ansettelse.

For utfyllende informasjon, se også retningslinjer for ansettelse av universitetslektorer ved UiO.

Vi tilbyr

 • Lønn for universitetslektor (SKO 1009) NOK 532 200,- pr. år til 615 700,- pr. år avhengig av ansiennitet og kompetanse
 • Et faglig stimulerende arbeidsmiljø
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

Følgende vedlegg skal følge den elektroniske søknaden, fortrinnsvis i PDF-format:

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål og karakterutskrift med alle karakterer som inngår i graden
 • Eventuell publikasjonsliste
 • Referanseliste (2-3 referanser; navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker)

Attester og eventuelle publikasjoner kan bli etterspurt senere.

Det benyttes intervju og prøveundervisning i ansettelsesprosessen.

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Se retningslinjer for ansettelser i universitetslektorstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til offentleglova § 25 annet ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle ansatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er mål i fakultetets strategi. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. 

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingene: professor og studiedekan Marianne Jenum Hotvedt.

For praktiske spørsmål knyttet til søknadsprosessen: personalrådgiver Andreas Mobråthen

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS