Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Universitetslektor i kriminologi og rettssosiologi

Søknadsfrist: 10.11.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Det juridiske fakultet har Norges største forsknings- og utdanningsmiljø for rettsvitenskap, kriminologi og rettssosiologi med ca. 4300 studenter og 300 ansatte. Fakultetet er fordelt på fem grunnenheter og en fakultetsadministrasjon.


Institutt for kriminologi og rettssosiologi er en av fem grunnenheter ved Det juridiske fakultet. Instituttet er Norges eneste fagmiljø for forskning og utdanning i kriminologi og rettssosiologi og er et nytenkende, forskningssterkt og kreativt miljø som består av en ny generasjon kriminologer og rettssosiologer som sammen med en liten, men stabil administrasjon administrerer fire studieprogrammer i tillegg til en økende mengde eksternfinansierte forskningsprosjekter. Instituttet har ca. 35 ansatte og 500 studenter.

Om stillingen

Vil du være med på å utdanne fremtidens kriminologer og rettssosiologer?

Ved Det juridiske fakultet er det ledig et treårig vikariat i 100 % stilling som universitetslektor. Flere faste vitenskapelige ansatte vil de neste årene lede store eksterne forskningsprosjekter og instituttet ansetter en lektor for å dekke dette midlertidige behovet for mer undervisningsressurser.

Stillingen er knyttet til studieprogrammene i kriminologi og rettssosiologi. Stillingen er en undervisningsstilling som er tillagt 75 % undervisning, 15 % faglig utviklingsarbeid og 10 % administrasjon.

Mer om stillingen

Den som ansettes vil først og fremst undervise i obligatoriske emner på instituttets fire studieprogrammer. Arbeidet vil bestå av emneansvar, undervisning og sensur på bachelor- og master-nivå, samt veiledning av bachelorstudenter.

Ansettelse skjer med forbehold om de endringer i fagområde og arbeidsoppgaver som arbeidsgiver måtte bestemme.

Kvalifikasjonskrav

 • Mastergrad eller hovedfag i kriminologi, rettsosiologi eller relaterte fag
 • Relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant yrkespraksis
 • Den som ansettes må beherske norsk, svensk eller dansk ved tiltredelse

Personlige egenskaper

Ved vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på:

 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen
 • Faglig kompetanse, herunder relevant arbeidserfaring, og vitenskapelig produksjon
 • Relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning
 • Erfaring med bruk av digitale undervisningsformer
 • Gode samarbeidsevner
 • Karakterer

Vi tilbyr

 • Lønn for universitetslektor (SKO 1009) NOK 491 200,- pr. år til 574 700,- pr. år avhengig av ansiennitet og kompetanse
 • Et faglig stimulerende arbeidsmiljø
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

Følgende vedlegg skal følge den elektroniske søknaden, fortrinnsvis i PDF-format:

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål og karakterutskrift med alle karakterer som inngår i graden
 • Publikasjonsliste
 • Referanseliste (2-3 referanser; navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker)

Attester og eventuelle publikasjoner kan bli etterspurt senere.

Det benyttes intervju og prøveundervisning i ansettelsesprosessen.

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem.

Andre opplysninger

For utfyllende informasjon, se retningslinjer for ansettelse av universitetslektorer ved UiO.

I henhold til offentleglova § 25 annet ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen, kontakt:

For praktiske spørsmål knyttet til søknadsprosessen, kontakt personalkonsulent Andreas Mobråthen på e-post: [email protected]

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS