Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Universitetslektor i geofag / geografi - 20%

Søknadsfrist: 15.04.2024

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for geofag ved Universitetet i Oslo (UiO) dekker hele bredden i geofagene og sammenliknede planetologi; atmosfæren, hydrosfæren, glasiologi, jordas indre, jordskorpen og overflateprosesser. Forskingen ved instituttet er innenfor de fleste geofaglige områder; geologi, geofysikk, fysisk geografi, geomatikk, hydrologi, glasiologi, oseanografi og meteorologi. Denne brede kunnskapsforvaltningen innen forskning og undervisning er et av instituttets kjennetegn nasjonalt og internasjonalt. Instituttet utfører forskning av høy internasjonal standard, og har fem aktive prosjekter finansiert av ERC (det Europeiske forskningsråd).

Instituttet har fem fagseksjoner (Meteorologi og oseanografi, Geografi og hydrologi, Studier av sedimentære bassenger, Miljøgeovitenskap og Jordskorpens prosesser). Vi eier, som det tredje i en rekke av tre påfølgende sentre for fremragende forskning, senter for planetær bebolighet; (PHAB ); og drifter en nasjonal forskerskole for PhD-kandidater (Research School for Dynamics and Evolution of Earth and Planets, DEEP). I tillegg er vi knyttet til andre sentere. Instituttet bidrar inn mot FNs bærekrafts mål, og deltar aktivt inn mot klimarapporter som rapportene fra FNs klimapanel IPCC. Staben består av 40 professorer og førsteamanuenser, samt professor II-stillinger, stipendiater, postdoktorer, forskere, tekniske og administrative medarbeidere - tilsammen ca. 200 ansatte. 

Om stillingen

En 20 %-stilling som universitetslektor (SKO 1009) i geofag/geografi er ledig ved Institutt for geofag, Universitetet i Oslo.

Stillingen er midlertidig med varighet på 3 år fra oppstart. Ønsket oppstart er august 2024.

Ved Institutt for geofag har vi et ønske om å rekruttere flere søkere til utdanningene våre, og vi har opprettet et prosjekt for å aktivt drive med rekrutteringsarbeid inn mot de videregående skolene i Oslo-området. Til dette arbeidet ønsker vi å ansette en person med bakgrunn som lektor i (fortrinnsvis) realfag, geofag og/eller geografi i videregående skole.

Mer om stillingen

Vi ønsker å ansette en person som universitetslektor II ved Institutt for geofag. Dette er en 20 %- stilling som kan kombineres med andre stillinger. Vi forventer at 20 % av en arbeidsuke tilbringes ved UiO.

Stillingen er nyopprettet og er ment som støtte og kompetanseheving innenfor rekrutteringsarbeidet ved Institutt for geofag. Vi har nylig etablert en skolebesøksordning, der våre studenter kan bestilles til geografi- og geofagtimer og -fagdager på skoler i Oslo og omegn. I tillegg tar vi i mot skolebesøk ved instituttet. Til dette arbeidet trenger vi faglige mentorer for skolebesøkerne, altså fagpersoner som kan tilpasse og spisse innholdet mot aktuelle punkter i de aktuelle læreplanene. Vi søker en person som har erfaring fra undervisning som lektor i den videregående skolen og som derfor har god innsikt i rutiner, årshjul og behov ved de ulike trinnene i vgs. 

Arbeidsoppgavene ved Institutt for geofag vil derfor dreie seg om:

 • faglig veiledning og utvikling av undervisningsopplegg i samarbeid med skolebesøkere (ansatte studenter), vitenskapelig ansatte og skolebesøkskoordinator
 • hjelp til kontakt og utadrettet virksomhet mot videregående skoler i Oslo-området
 • å bidra med dagsfersk kunnskap om utdanningsmetoder og elevinnstilling i vgs
 • å støtte vårt arbeid med overgangen fra VGS til høyere utdanning. Dette kan dreie seg om å 
  • kalibrere underviseres og nye studenters forventninger (hva kan de nye studentene fra før / hva forventes av dem som nye studenter)
  • bidra i arbeidet med å støtte de nye studentene i å lykkes med studiene
  • hjelpe undervisere med hvordan man kan bygge på kunnskaper og ferdigheter som studentene allerede har
  • hjelpe undervisere med å skjønne hvilke studieteknikker og undervisningsmetoder de nye studentene er vant til fra vgs og hvordan disse kan tilpasses til høyere studier

Tilsettingen skjer med forbehold om de endringer i fagområde og arbeidsoppgaver som arbeidsgiver måtte bestemme.

Kvalifikasjonskrav

 • Lektorutdanning eller mastergrad og PPU.
 • Minimum 2 års arbeidserfaring som lektor i videregående skole, fortrinnsvis med erfaring fra undervisning i geografi, geofag og/eller andre realfag, i løpet av de siste 5 årene.
 • Du må ha god kjennskap til innholdet i læreplanene for geografi og geofag, og du må kjenne godt til muligheter og begrensninger innenfor disse fagene i vgs.
 • Erfaring som klassekontakt eller annen form for klasseledelse.

Personlige egenskaper

 • Du er en lektor med stort engasjement for geofag og realfag.
 • Du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.
 • Du har en stor interesse for å formidle alt det spennende og fremtidsrettede innenfor geofaget.
 • Du er glad i å arbeide med skoleelever.

Vi tilbyr

 • Årslønn fra kr 615 700 til kr 679 700 avhengig av kompetanse, i stilling som Universitetslektor (stillingskode 1009).
 • Gode pensjonsordninger.
 • Gode velferdsordninger.

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Evt. publikasjonsliste
 • Navn og kontaktinfo på to referansepersoner

Vennligst merk at alle dokumenter må være enten på engelsk eller et skandinavisk språk.

Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Vitnemål, attester og annen dokumentasjon vil eventuelt etterspørres senere.

Det benyttes intervju og evt. prøveforelesning eller case i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Se retningslinjer knyttet til tilsetting i universitetslektorstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

For spørsmål relatert til den elektroniske søknadsportalen JobbNorge: HR-konsulent Ole Rustad, ole.rustad@mn.uio.no

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS