Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Universitetslektor i fransk språk

Søknadsfrist: 02.08.2021

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS) ved Det humanistiske fakultet driver omfattende forskning, undervisning og samfunnskontakt innen litteratur, områdekunnskap og språkvitenskap knyttet til europeiske språk utenom de nordiske. ILOS har et levende forskningsmiljø med en bred internasjonal samarbeidsflate. Mange av forskerne bidrar til at allmennheten får innsikt i forskningens resultater. ILOS har ca. 130 ansatte hvorav ca. 80 i vitenskapelige stillinger, ca 30 i stipendiater og postdoktorer og 18 personer i administrative stillinger. ILOS har omtrent 300 masterstudenter og 1000 bachelorstudenter.

Om stillingen

En stilling som 50% universitetslektor (SKO 1009)/førstelektor (SKO 1198) i fransk språk er ledig ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS), Universitetet i Oslo, i perioden 1.1.2022-31.12.2024.

Den som ansettes skal hovedsakelig bidra til undervisningen på bachelornivå og må kunne undervise bredt innenfor flere av kjernedisiplinene av fransk språk (fransk grammatikk, fransk fonetikk/fonologi, fransk språkbruk og oversettelse). Undervisningserfaring fra universitets- eller høyskolenivå er en fordel. Ved behov kan den som ansettes også bli bedt om å ta noe masterveiledning. Universitetslektoren skal sammen med instituttets øvrige vitenskapelig ansatte i fransk bidra til å utvikle undervisningen og studiemiljøet innen feltet.

Mer om stillingen

Stillingen er en undervisningsstilling som er tillagt 75 % undervisning, 19 % faglig utviklingsarbeid og 6 % administrasjon. Innenfor normal arbeidsplikt og faglig kompetanse kan den som blir ansatt også bli pålagt arbeid utenfor instituttet.

Ansettelsen skjer med forbehold om de endringer i fagområde og arbeidsoppgaver som arbeidsgiver måtte bestemme.

Kvalifikasjonskrav

 • mastergrad eller tilsvarende vitenskapelige kvalifikasjoner i fransk språk
 • personlig egnethet og motivasjon for stillingen

Ved vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på:

 • pedagogisk utdanning, pedagogisk virksomhet/undervisningserfaring fra universitet og høgskole eller særlig relevant virksomhet fra andre skoleslag, se Hvordan dokumentere din undervisningskompetanse
 • vitenskapelig kompetanse i fransk språk, eventuell vitenskapelig produksjon
 • svært god beherskelse av fransk, muntlig og skriftlig
 • erfaring fra faglig utviklingsarbeid, for eksempel utarbeiding av lærebøker og kompendier eller erfaring fra nettbasert undervisning/fleksibel læring e.l.
 • evne til og erfaring med samarbeid

Undervisningserfaring fra universitets- eller høyskolenivå er en fordel. Stillingsinnehaver må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk som arbeidsspråk.

Søkere med doktorgrad vil bli tilbudt vikariat som førstelektor.

Vi tilbyr

 • lønn (100% stilling) fra kr 491 200 til kr 583 500 per år, avhengig av kompetanse i stilling som universitetslektor (krever master eller tilsvarende)
 • lønn (100% stilling) fra kr 563 900 til kr 677 600 per år, avhengig av kompetanse i stilling som førstelektor (krever doktorgrad eller tilsvarende)
 • et faglig stimulerende arbeidsmiljø
 • god pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • Evt. publikasjonsliste

Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Vitnemål, attester og annen dokumentasjon vil eventuelt etterspørres senere.

Det benyttes intervju og prøveforelesning i ansettelsessprosessen.

Andre opplysninger

Se retningslinjer knyttet til tilsetting i universitetslektorstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS