Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Universitetslektor (20 % stilling) i nyskapende læringsprosjekt

Søknadsfrist: 30.06.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus). Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser to Sentre for fremragende forskning (SFF) og fem K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Om stillingen

Det er ledig en ettårig 20 % stilling som universitetslektor (SKO 1009) ved Avdeling for gynekologisk kreft, Kreftklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Avdeling for gynekologisk kreft er lokalisert på Radiumhospitalet og del av Kreftklinikken ved OUS og UiO. Avdelingen behandler store pasientgrupper med medikamentell og kirurgisk kreftbehandling og samarbeider med onkologisk stråleseksjon om strålebehandling. Avdelingen er landets største og ivaretar flere nasjonale funksjoner. Det pågår en rekke kliniske studier og forskningsaktiviteten er sterkt stigende.

Avdelingen har fått tildelt et midler til et delprosjekt under Senter for fremragende utdanning (SFU) (Centre for Sustainable Healthcare Education - SHE) ved Det medisinske fakultet. Formålet med SFU-ordningen er å bidra til fremragende kvalitet og nyskapende praksis i utdanningene gjennom forskningsbasert studieutvikling, nasjonalt og internasjonal kunnskapsspredning og tette koplinger mellom utdanning og fremragende forskningsmiljøer.

Mer om stillingen

Stillingen er knyttet til Avdeling for gynekologisk kreft og til et prosjekt i arbeidspakke 4 (pedacogical and technical development) innen Senteret for fremragende utdanning. I prosjektet skal det utarbeides innovative, elektroniske læringsressurser til en pilot i evidensbasert medisinutdanning. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt med Universitetet i Sydney og baseres på konseptet PEARLS (Presentations of Evidence Abstracted from the Research Literature for the Solution of Real Individual´s Problems). Det skal utvikles interaktive læringsressurser både for studentene og lærerne, samt støttemateriell til den summative og formative evalueringen av prosjektet.

En fjerdedel av stillingen (en 5% stillingsbrøk) bør også dekke en del av undervisningen knyttet til modul 6 (gynekologi/obstetrikk) av medisinstudiet ved Universitetet i Oslo. Nærmere avtale om undervisningsinnhold vil avtales etter søkers kompetanse og avdelingens undervisningsbehov.

Kvalifikasjonskrav

 • Undervisningsoppgavenes faglige nivå krever at den som tilsettes har autorisasjon som lege.
 • Inngående kjennskap til i gynekologi og obstetrikk vil være en fordel.
 • Kompetanse i bruk og utvikling av e-læringsverktøy vil være en fordel.
 • Interesse for og erfaring med forskningsbasert og studentaktiverende undervisning vil bli vektlagt.
 • Avlagt doktorgrad vil være meritterende.
 • Undervisningen foregår normalt på engelsk fordi den inngår i et utvekslingssemester utenom CV-19 pandemien. Det forutsettes derfor at søkeren behersker både norsk og engelsk. Kandidaten må være forberedt på å gjennomføre undervisningen online.
 • Dokumentert undervisningserfaring vil være en fordel.

Personlige egenskaper

Vi søker personer som har stor interesse for undervisning og videreutvikling av dagens undervisningsformer. Vi søker en faglig sterkt motivert person.

Personlig egnethet og god samarbeidsevne vil bli vektlagt ved tilsetting.

Vi tilbyr

 • Kompetanseutvikling i et stimulerende og hyggelig akademisk miljø.
 • Lønn fra kr 543 500 til kr 594 300 (i 100 % stilling) avhengig av kompetanse, i stilling som Universitetslektor(stillingskode 1009).
 • Gode pensjonsordninger.
 • Gode velferdsordninger.

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Publikasjonsliste
 • Kopier av vitnemål og attester
 • Referanseliste (2-3 referanser, navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker)

Vennligst merk at alle dokumenter må være enten på engelsk eller et skandinavisk språk.

Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det benyttes intervju i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Se retningslinjer knyttet til tilsetting i universitetslektorstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om innlegging av elektronisk søknad og saksgang, kontakt senior HR-rådgiver Thoril Kristiansen: e-post: [email protected]

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS