Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Universitetslektor 2 (10%) stillinger evt 1 stilling 20% ved Barne- og ungdomsklinikken

Søknadsfrist: 01.06.2023

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus). Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser to Sentre for fremragende forskning (SFF) og fem K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Om stillingen

Det er ledig to 10 % stillinger, evt en 20 % stilling, som universitetslektor (SKO 1009) ved Avdeling for pediatri, Barne- og ungdomsklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo. På grunn av at undervisningen baserer seg på pasientkontakt og tilgang på klinisk informasjon er det en forutsetning at de som tilsettes allerede er ansatt som lege ved Barne- og ungdomsklinikken.

På bakgrunn av økt opptak av medisinerstudenter ved UiO er det behov for å styrke de kliniske lærerkreftene i pediatri på BAR. Økningen medfører at det opprettes 2 nye studentgrupper på modul 6, og lærerkreftene økes med 20 % universitetslektorat, sannsynligvis fordelt på to stillinger à 10 %. Lektoratene er ledige fra semesterstart i august 2023 og har varighet i maksimalt tre år. Det inngår ikke forskningstid i lektorstillingene eller fristilling fra OUS arbeidstid. Ansettelsen er hos UiO og kommer i tillegg til OUS-stillingen.

Formell undervisningserfaring og –kompetanse er meritterende og blir økende vektlagt ved ansettelse i akademiske stillinger. Lektoratene er derfor en god mulighet for leger med ambisjoner om framtidige akademiske posisjoner til å tilegne seg etterspurt kompetanse.

Mer om stillingen

Den kliniske undervisningen i pediatri består av mye smågruppeundervisning (barn og nyfødt), introkurs, HLR kurs, retting av journaler og kasuistikkmøter. Et 10 % lektorat utgjør 10-12 smågruppeundervisninger per semester (evt andre undervisningsformer). Undervisningen foregår både på Ullevål sykehus og Rikshospitalet. I tillegg bidrar hele lærerkorpset til eksamensarbeidet på modul 6. Da modul 6 er medisinstudiets utvekslingssemester, foregår undervisningen på engelsk.

Tilsettingen skjer med forbehold om de endringer i fagområde og arbeidsoppgaver som arbeidsgiver måtte bestemme.

Kvalifikasjonskrav

Det er en forutsetning for ansettelsen at man allerede er ansatt som lege ved BAR OUS og dermed har tilgang til pasienter og klinisk informasjon til undervisningen. Vi søker i første rekke legespesialister, men leger med kort tid igjen før spesialistgodkjenning kan også være aktuelle.

 • Den som ansettes må beherske norsk (nordisk) og engelsk.
 • Gjennomført spesialisering i pediatri vil være en fordel.
 • Avlagt doktorgrad vil være meritterende.
 • Interesse for og erfaring med forskningsbasert og studentaktiverende undervisning vil bli vektlagt.
 • Dokumentert undervisningserfaring vil være en fordel.

Personlige egenskaper

Vi søker personer som har stor interesse for undervisning og som er faglig sterkt motivert. Personlig egnethet og samarbeidsevne vil bli vektlagt ved tilsetting.

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr 553 500 til kr 636 700 i 100 % stilling avhengig av kompetanse, i stilling som Universitetslektor (stillingskode 1009)
 • Kompetanseutvikling i et stimulerende og hyggelig akademisk miljø
 • Stilling i en IA-virksomhet
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • motivert søknadsbrev på max en side
 • kortfattet CV (max 2 sider)

Vennligst merk at alle dokumenter må være enten på engelsk eller et skandinavisk språk.

Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Vitnemål, attester og annen dokumentasjon vil eventuelt etterspørres senere.

Det benyttes intervju og prøveforelesning i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Se retningslinjer knyttet til tilsetting i universitetslektorstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

 • Klinikkleder og førsteamanuensis Ellen Ruud Tlf: +47 41510330, e-post: elruud@ous-hf.no
 • Koordinator og avdelingsleder Åse Frivold Sørheim, a.f.sorheim@medisin.uio.no

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS