Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Universitetslektor 10% vikariat ved Barne- og ungdomsklinikken

Søknadsfrist: 04.12.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus). Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser to Sentre for fremragende forskning (SFF) og fem K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Om stillingen

Det er ledig vikariat (10 % stilling) som universitetslektor (SKO 1009) ved Barne- og ungdomsklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo. Stillingens varighet er inntil1 år, med ønsket oppstart fra nyttår 2021. Stillingen er et vikariat i påvente av tilsetting i en 20 % kombinert stilling som overlege og prof II/ førsteamanuensis innen pediatri.

Mer om stillingen

Stillingen er plassert i Barne- og ungdomsklinikken (BAR) som også er del av Oslo universitetssykehus (OUS), og undervisningen er knyttet til klinikkens pasienter. OUS har lokale, regionale, og nasjonale oppgaver innen pediatri. BAR er lokalisert på Rikshospitalet og Ullevål sykehus og er organisert i tretten avdelinger. Alle avdelingene bidrar i pasientbehandling og studentundervisning for medisinstudenter og annet helsepersonell.

Undervisningen er knyttet til modul 6 (pediatri) av medisinstudiet ved Universitetet i Oslo. Universitetslektoren vil ha ansvar for smågruppeundervisning og evt forelesninger innenfor ulike deler av pediatrien. Undervisningsinnholdet avtales nærmere, avhengig av søkers kompetanse og avdelingens undervisningsbehov.

Tilsettingen skjer med forbehold om de endringer i fagområde og arbeidsoppgaver som arbeidsgiver måtte bestemme.

Kvalifikasjonskrav

 • Undervisningsoppgavenes faglige nivå krever at den som tilsettes har autorisasjon som lege. Stillingen forutsetter at kandidaten er ansatt som lege i BAR, OUS og klinisk erfaring innen pediatri.
 • Leger under spesialisering eller gjennomført spesialisering innen pediatri vil være en fordel. Avlagt doktorgrad vil være meritterende. Interesse for og erfaring med forskningsbasert og studentaktiverende undervisning vil bli vektlagt.
 • Undervisningen foregår på engelsk fordi den inngår i et utvekslingssemester. Det forutsettes at søkeren behersker både norsk og engelsk. Kandidaten må være forberedt på å gjennomføre undervisningen online.
 • Dokumentert undervisningserfaring vil være en fordel.

Personlige egenskaper

Vi søker personer som har stor interesse for undervisning og som er faglig sterkt motivert.

Personlig egnethet og samarbeidsevne vil bli vektlagt ved tilsetting.

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr 532 300 til kr 630 500 NOK i 100 % stilling avhengig av kompetanse, i stilling som Universitetslektor (stillingskode 1009).
 • Kompetanseutvikling i et stimulerende og hyggelig akademisk miljø
 • Stilling i en IA-virksomhet
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Kopier av vitnemål og attester
 • Eventuelle faglige arbeider som det skal tas hensyn til ved bedømmelsen
 • Referanseliste (2-3 referanser, navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem Jobbnorge, vennligst klikk “Søk stillingen”.

Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet.

Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Aktuelle kandidater innkalles til intervju.

Andre opplysninger

Se retningslinjer knyttet til tilsetting i universitetslektorstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

 • UiO-fagmiljøleder i Barne- og ungdomsklinikken, prof Ellen Ruud, mob: (+47) 41510330, e-post: [email protected]

Ved spørsmål om innlegging av elektronisk søknad og saksgang, kontakt HR ved Tone Tverfjell: e-post: [email protected]

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS