Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Universitetslektor / førstelektor i programmeringsundervisning

Søknadsfrist: 31.10.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for informatikk (IFI) er ett av ni institutter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. IFI er Norges største universitetsinstitutt for generell utdanning og forskning i databehandling og beslektede emner. Instituttet har nær 1800 bachelor-studenter, nær 600 masterstudenter og over 240 phd-studenter og postdoktorer. Instituttet har nær 370 ansatte. Av disse er om lag 280 i fulle stillinger. Den fast tilsatte vitenskapelig staben teller 75 fulle stillinger, de aller fleste i professorater og førsteamanuensis-stillinger.

Om stillingen

En fast stilling som universitetslektor eller førstelektor er ledig ved Institutt for informatikk, gruppen for undervisning i IT (ITU).

Personen som ansettes, vil ha en sentral rolle i instituttets satsing på programmering i skolen og utdanning av lærere, samt i begynnerundervisningen for programmering på bachelornivå. Dette arbeidet foregår på norsk. Kandidaten må derfor beherske norsk eller et annet skandinavisk språk.

Mer om stillingen

I tråd med at samfunnet blir stadig mer digitalisert, er det behov for økt kunnskap om informasjonsteknologi generelt og programmering spesielt. Programmering, algoritmisk tenkning og digital kompetanse er derfor i økende grad på vei inn i skolen, både i matematikk og andre fag. Stillingen som universitetslektor eller førstelektor inngår i Institutt for informatikks strategi om å bygge opp et undervisnings- og forskningsmiljø rundt undervisning i informatikk og programmering.

Sentrale spørsmål for gruppen er:

 • Hvilke læringsmål bør defineres for ulike elevgrupper – som allmenndannelse, men også vurdert opp mot spesifikke behov innen høyere utdanning, industri, næringsliv og forvaltning?
 • Hvilke undervisningsmetoder og -verktøy egner seg for å oppnå ulike læringsmål?
 • Hvordan bør samspillet være mellom undervisningen i skolen og undervisningen på universitetsnivå?

Instituttet bidrar til etter- og videreutdanning av lærere innen programmering, samt utvikling av nye studieløp med informatikk i lektorutdanningen. Instituttet vil også utvikle egne emner, først på masternivå, så eventuelt på bachelornivå, om undervisning i programmering/IT i skolen. Den som ansettes, forventes å bidra i disse satsingene.

Gruppen ønsker å delta i den offentlige debatten om programmering i skolen med utgangspunkt i forskning. Den som ansettes forventes derfor å bidra og ta initiativer i slikt forsknings- og utviklingsarbeid, inkludert analyse og publisering av data fra studentspørreundersøkelser og andre allerede innsamlede data.

Videre forventes det at stillingen bidrar sentralt til instituttets undervisning i programmering på bachelornivå, f.eks. i emnene IN1000: Introduksjon til objektorientert programmering og IN1010: Objektorientert programmering. Disse emner inngår i de fleste av instituttets studieprogram og brukes i tillegg av en rekke andre studieprogrammer.

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse som universitetslektor: Mastergrad i informatikk eller et annet realfag, alternativt i et annet relevant fagområde kombinert med realkompetanse i programmering/informatikk;
 • For ansettelse som førstelektor: Doktorgrad i informatikk, alternativt i et annet realfag kombinert med realkompetanse i programmering/informatikk.
 • Erfaring fra og interesse for undervisning av informatikk generelt og programmering spesielt, fortrinnsvis undervisning av elever og/eller lærere på ungdomsskole eller videregående skole, samt på begynnerbachelornivå.
 • Relevant forskningserfaring vil telle positivt.
 • Pedagogisk utdanning vil telle positivt.
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på norsk.

Personlige egenskaper

Vi søker en positiv, intiativrik og strukturert person som evner å følge med på et felt i stor utvikling og som bidrar der det trengs. Det forventes aktiv deltagelse i fagmiljøet på instituttet og at man er selvgående og ansvarsfull. Vi legger stor vekt på personlig egnethet i forhold til arbeidsoppgavene i stillingen.

Vi tilbyr

 • Lønn avhengig av kvalifikasjoner i stilling som universitetslektor (stillingskode 1009) NOK 604.700–677.600 per år, eller førstelektor (stillingskode 1198) NOK 626.100–702.100.
 • et faglig stimulerende arbeidsmiljø
 • attraktive velferdsmessige fordeler og en gunstig pensjonsavtale, i tillegg til Oslos familievennlige miljø med sine rike muligheter for kultur og friluftsliv

Hvordan søke og hva søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • Detaljert CV (inkludert komplett liste over utdanning, stillinger, publikasjoner, pedagogisk erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter)
 • Kopier av utdanningsvitnemål (bachelor og mastergrad) og eventuelle anbefalingsbrev
 • Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse
 • Liste over 3 referansepersoner (navn, forhold til søkeren, e-post og telefonnummer)

Søknaden med vedlegg må leveres i vårt elektroniske rekrutteringssystem Jobbnorge.no.

Dokumentene må leveres som PDF-filer (maksimalt 2 MB / fil).

Vennligst merk at alle dokumenter må være enten på engelsk eller et skandinavisk språk.

Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Som del av ansettelsesprosessen vil det normalt bli gjennomført intervju og prøveforelesning.

Andre opplysninger

Se retningslinjer knyttet til tilsetting i universitetslektorstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

For tekniske spørsmål om rekrutteringssystemet, ta kontakt med HR-rådgiver Torunn Standal Guttormsen, e-post: [email protected], tlf. +47 2285 4272.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS