Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Universitetslektor / førstelektor i programmering

Søknadsfrist: 03.01.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for informatikk (IFI) er ett av ni institutter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. IFI er Norges største universitetsinstitutt for generell utdanning og forskning i databehandling og beslektede emner. Instituttet har nær 1800 bachelor-studenter, nær 600 masterstudenter og over 240 phd-studenter og postdoktorer. Instituttet har nær 370 ansatte. Av disse er om lag 280 i fulle stillinger. Den fast tilsatte vitenskapelig staben teller 75 fulle stillinger, de aller fleste i professorater og førsteamanuensis-stillinger.

Om stillingen

En fast stilling som universitetslektor eller førstelektor er ledig ved Institutt for informatikk, Seksjon for programmering.

Personen som ansettes, vil ha en sentral rolle i instituttets undervisning for programmering på først og fremst bachelornivå. Dette arbeidet foregår på norsk. Kandidaten må derfor beherske norsk eller et annet skandinavisk språk.

Mer om stillingen

I tråd med at samfunnet blir stadig mer digitalisert, er det behov for økt kunnskap om informasjonsteknologi generelt og programmering spesielt. Programmering og algoritmisk tenkning tar en sentral rolle i alle studieprogrammer ved instituttet.

Det forventes at stillingen bidrar sentralt til instituttets undervisning i programmering på bachelornivå, f.eks. i emner som IN2010: Algoritmer og datastrukturer og IN2040: Funksjonell programmering. Disse emner inngår i mange av instituttets studieprogrammer.

Pedagogiske kvalifikasjoner og undervisningserfaring er viktige faktorer i evalueringen av kandidaten. Det forventes at kandidaten demonstrerer overholdelse av SoTL-rammeverket (Scholarship of Teaching and Learning):

 • Fokus på studentenes læring
 • En klar utvikling over tid
 • En forskende tilnærming
 • En kollegial holdning og praksis

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse som universitetslektor: Mastergrad i informatikk
 • For ansettelse som førstelektor: Doktorgrad i informatikk
 • Erfaring fra og interesse for undervisning av informatikk generelt og programmering spesielt, fortrinnsvis på bachelornivå
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på norsk

Ønskelig kompetanse/erfaring:

 • Relevant forskningserfaring vil telle positivt
 • Pedagogisk utdanning vil telle positivt

Personlige egenskaper

Vi søker en positiv, intiativrik og strukturert person som evner å følge med på et felt i stor utvikling og som bidrar der det trengs. Det forventes aktiv deltagelse i fagmiljøet på instituttet og at man er selvgående og ansvarsfull. Vi legger stor vekt på personlig egnethet i forhold til arbeidsoppgavene i stillingen.

Som del av ansettelsesprosessen vil det normalt bli gjennomført intervju og prøveforelesning.

Vi tilbyr

 • Lønn avhengig av kvalifikasjoner i stilling som universitetslektor (stillingskode 1009) NOK 604 700–677 600 per år
 • Lønn avhengig av kvalifikasjoner i stilling som førstelektor (stillingskode 1198) NOK 626 100–702 100 per år
 • Et faglig stimulerende arbeidsmiljø
 • Attraktive velferdsmessige fordeler og en gunstig pensjonsavtale, i tillegg til Oslos familievennlige miljø med sine rike muligheter for kultur og friluftsliv

Hvordan søke og hva søknaden skal inneholde

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Detaljert CV (inkludert komplett liste over utdanning, stillinger, publikasjoner, pedagogisk erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter)
 • Kopier av utdanningsvitnemål (bachelor og mastergrad) og eventuelle anbefalingsbrev
 • Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse
 • En undervisningsportefølje på 2-4 sider som dokumenterer utdanningskompetanse og erfaring, herunder et refleksjonsnotat der din egen praksis og læringsvisjon er forankret i SoTL-rammeverket
 • Liste over 3 referansepersoner (navn, forhold til søkeren, e-post og telefonnummer)
 • Søker bør dokumentere egen undervisningspraksis

Søknaden med vedlegg må leveres i vårt elektroniske rekrutteringssystem Jobbnorge.no Dokumentene må leveres som PDF-filer (maksimalt 2 MB / fil).

Vennligst merk at alle dokumenter må være enten på engelsk eller et skandinavisk språk.

Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Som del av ansettelsesprosessen vil det normalt bli gjennomført intervju og prøveforelesning.

Formelle regler/andre opplysninger

Ansatte som på ansettelsestidspunktet ikke kan dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning, vil bli pålagt å skaffe seg slike kvalifikasjoner innen en toårsperiode.

Grunnlaget for vurdering er den faglige produksjonen til søkeren og relevant erfaring, pedagogiske og andre kvalifikasjoner relevante for stillingen, søkerens kvalifikasjoner innen administrasjon, samt den generelle personlige egnetheten. Ved rangering av kompetente søkere vil hele spekteret av kvalifikasjoner bli vurdert.

Vennligst se retningslinjer knyttet til tilsetting i universitetslektorstillinger ved Universitetet i Oslo, og regler for vurdering og vekting av pedagogisk kompetanse.

I henhold til Offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

For tekniske spørsmål om rekrutteringssystemet, ta kontakt med HR-rådgiver Therese Ringvold, e-post: [email protected]

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS