Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Universitetslektor - Farmasøytisk institutt

Søknadsfrist: 06.07.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.Farmasøytisk institutt har 130 ansatte. Vi har et aktivt forsknings- og innovasjonsmiljø basert på fri forskning om legemidler. Instituttet har ansvaret for det populære masterstudiet i farmasi og har til enhver tid 350 dyktige og engasjerte studenter.


Legemiddelrelatert forskning og undervisning er grunnlaget for all aktivitet ved instituttet. Virksomheten bygger på en naturvitenskapelig plattform hvor samspillet mellom naturvitenskapelige basalfag, legemiddelteknologi og helse- og samfunnsfaglige elementer gir grunnlaget for teknologisk basert verdiskaping og for farmasøyters rolle som helsepersonell.

Om stillingen

En midlertidig stilling som universitetslektor ved Farmasøytisk institutt, Seksjon for farmasøytisk kjemi, er ledig som en 100% stilling i en periode på 18 måneder. Bakgrunnen for midlertidighet er tidsbegrenset behov for ekstra undervisningspersonell. Tiltredelse senest 1. september 2020.

Seksjon for farmasøytisk kjemi består av fagområdene legemiddelkjemi, legemiddelanalyse og farmakognosi. Fagområdene utfører undervisning innen farmasøytisk generell kjemi, organisk kjemi, biokjemi, legemiddelkjemi, legemiddel- og bioanalyse og farmakognosi. Undervisningen ved Farmasøytisk institutt er knyttet til gradene master i farmasi og ph.d. Utdanningen tar sikte på å forberede til yrker med varierte oppgaver innen apotek, sykehus, farmasøytisk industri, offentlig forvaltning innen legemiddelområdet, undervisning og forskning.

Beskrivelse av arbeidsoppgaver

Den som tilsettes vil primært tillegges undervisningsoppgaver i emnet farmasøytisk kjemi (FARM1100), men undervisning i andre emner ved seksjonen vil også være aktuelt. Seksjonen gir undervisning også innen organisk kjemi, farmasøytisk rettet biokjemi, legemiddelkjemi, legemiddelanalyse og farmakognosi.

Undervisning innbefatter:

 • Forelesninger
 • Kollokvieundervisning
 • Veiledning og undervisning i laboratoriekurset til emnet, herunder retting og godkjenning av rapporter

Stillingsinnehaveren må kunne delta i undervisning, eksamensarbeid og administrasjon.

Kvalifikasjonskrav

 • Minimum mastergrad/siv.ingeniør innen farmasi eller kjemi
 • Relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant yrkespraksis
 • Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Med relevant praktisk-pedagogisk kompetanse menes undervisning i farmasøytisk-kjemiske basalemner
 • Erfaring med undervisning i legemiddelkjemi, legemiddelanalyse eller farmakognosi, er en fordel
 • Det er en fordel med avlagt doktorgrad
 • Undervisningsspråket er norsk (skandinavisk), så gode evner i norsk (skandinavisk) muntlig og skriftlig er en forutsetning

Det skal som hovedregel benyttes intervju i tilsettingsprosessen. I henhold til gjeldende regler vil søkerne vurderes ut fra dokumentert undervisningserfaring, pedagogiske kvalifikasjoner, faglige kvalifikasjoner, administrativ kompetanse og personlig egnethet.

Det forutsettes at den som tilsettes har sin daglige arbeidsplass ved Farmasøytisk institutt.

Den som ansettes kan etter ansettelsen be om å bli vurdert for førstelektorkompetanse. Det oppnevnes da om nødvendig en komité som skal vurdere dette iht. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger (lovdata.no). Ved oppnådd doktorgrad kan universitetslektor søke om personlig opprykk til førsteamanuensis. Personlig opprykk medfører ikke endring av arbeidsoppgaver.

Vi tilbyr

 • Lønn kr. 479 600 – 615 900 per år, avhengig av kompetanse, i stilling som Universitetslektor (stillingskode 1009), for spesielt godt kvalifiserte søkere kan lønn inntil kr 704 900 vurderes
 • Gode pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse
 • Trening i arbeidstiden
 • Stilling i en IA-virksomhet
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev (motivasjon for stillingen)
 • CV
 • En dokumentert oversikt over undervisningserfaring, og andre kvalifikasjoner som man vil ha vurdert
 • Kopier av vitnemål og attester
 • Navn og kontaktinformasjon på 2-3 referanser (navn, tilknytting til søker, epostadresse og telefonnummer)

Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”.

Andre opplysninger

Se retningslinjer knyttet til tilsetting i universitetslektorstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

For nærmere opplysninger kontakt:

For spørsmål knyttet til rekrutteringssystemet, kontakt HR rådgiver Therese Ringvold,e-post: [email protected]

Søk stillingen