Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Universitetslektor - 60% stilling ved Avdeling for tannpleievitenskap

Søknadsfrist: 17.04.2021

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Det odontologiske fakultet (OD) er et av Europas ledende odontologiske fagmiljøer. Fakultetets forskere bidrar med topp forskning innen flere odontologiske felt og i samarbeid med nasjonale og internasjonale anerkjente forskningsgrupper.


Utdanningen er forankret i medisinen og biologien og med omfattende klinisk ferdighetstrening. Vi utdanner fremtidens tannleger og tannpleiere som tar et helhetlig behandlingsansvar for pasienten. Fakultetet tilbyr også ph.d.-utdanning og profesjonsrettet spesialistutdanning. Fakultetet er Norges største tannklinikk med ca. 50.000 pasientbesøk årlig, har ca. 450 ansatte og 450 studenter, og består av to institutter; Institutt for klinisk odontologi og Institutt for oral biologi.

Ved Det odontologiske fakultet er det ledig fast 60 % stilling som universitetslektor. Stillingen er tilknyttet Avdeling for tannpleievitenskap, som består av ca. 8 årsverk fordelt på ca. 16 ansatte. Se her for nærmere informasjon om bachelorprogrammet i tannpleie. Stillingen er en undervisningsstilling som er tillagt 75 % undervisning, 15 % faglig utviklingsarbeid og 10 % administrasjon. Stillingens innhold omfatter teoretisk og klinisk undervisning samt veiledning av studenter i eksterne praksisfelter, og skjer i henhold til de til enhver tid gjeldende studieplaner.

Det vil være tre faste arbeidsdager per uke. Vi ønsker fortrinnsvis å ansette én person i hele stillingsprosenten.

Tiltredelse: snarest

Ansvars- og oppgavefelt:

 • Seminarundervisning
 • Veilederfunksjon for bacheloroppgaver
 • Klinisk veilederfunksjon ved Cathinka Guldbergsenteret Lovisenberg
 • Klinisk veilederfunksjon ved Klinikk for allmenn odontologi - voksen (inkludert Ferdighetssenteret) og ved Avdeling for pedodonti og atferdsfag
 • Veilederfunksjon for studenter i ekstern praksis innen rusomsorgen og på sykehus
 • Praksisforberedelse og etterveiledning
 • Koordinatorfunksjon i forbindelse med undervisning

Andre oppgaver vil kunne bli tillagt stillingen etter behov

Tilsettingen skjer med forbehold om endringer i fagområde og arbeidsoppgaver som arbeidsgiver måtte bestemme.

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant mastergradsutdanning
 • Norsk autorisasjon som tannpleier eller tannlege.
 • Minst to års klinisk praksis som tannpleier eller tannlege.
 • Praktisk-pedagogisk basiskompetanse dokumentert med relevant utdanning og pedagogisk praksis
 • Generelt gode datakunnskaper
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk

Søkere som ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne i løpet av to år etter tilsetting.

Det er ønskelig med:

 • noe erfaring med klinisk studentveiledning og klasseromsundervisning
 • kunnskap om og interesse for digitale løsninger innen høyere utdanning
 • erfaring med journalsystemet Salud

Personlige egenskaper

Vi ser etter en ansvarsbevisst person som:

 • har høy arbeidskapasitet med god vurderings- og gjennomføringsevne
 • er fleksibel og løsningsorientert
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • bidrar til et godt fag- og arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Et hyggelig og hektisk arbeidsmiljø
 • Lønn NOK 608 200 - 643 000 (Ltr 67-70), avhengig av ansiennitet og kompetanse
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV med informasjon om utdanning og tidligere stillinger
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Publikasjonsliste
 • Navn og kontaktinformasjon på to - tre referanser (navn, tilknytning til søker, e-postadresse og telefonnummer)

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt hensyn til.

Søknad på stillingen sendes elektronisk via Jobbnorge innen søknadsfristen. Vennligst trykk på «Send søknad».

Det vil bli benyttet intervju i tilsettingsprosessen. En sakkyndig komité vil vurdere alle søknadene.

De som blir innkalt til intervju, bes ta med originale vitnemål og attester.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Andre opplysninger

Se retningslinjer knyttet til tilsetting i universitetslektorstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, samt rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

 • Universitetslektor Anne Eikeland tlf: +47 22852295 e-post: [email protected]
 • Personalkonsulent Paulina Natalia Dudzinska (kun ved spørsmål om elektronisk søknad) tlf: +47 22 85 91 96 e-post: [email protected]

Hjemmeside: www.odont.uio.no

Send søknad

Powered by Labrador CMS