Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Skolesatsningsleder ved Det humanistiske fakultet (universitetslektor / førstelektor)

Søknadsfrist: 28.10.2020

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Det humanistiske fakultetet (HF) ved Universitetet i Oslo er Norges største humanioramiljø og et av de beste humanistiske fakultetene i Norden.


Fakultetet har om lag 6000 studenter og tilbyr 14 bachelorprogram, 22 masterprogram, 18 årsenheter og mer enn 70 fag innenfor områdene språk, kultur, historie, medier, litteratur og idéfag. På Det humanistiske fakultet jobber i overkant av 700 ansatte på syv institutter, to sentre og en fakultetsadministrasjon. HF er vertsfakultet for den nye tverrfakultære satsingen UiO: Norden, og har også to sentre for fremragende forskning (SFF).

Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo skal iverksette en satsing knyttet til utviklingen av de humanistiske fagenes betydning i skolen. I den forbindelse lyser vi ut en spennende 3-årig prosjektstilling som skolesatsingsleder ved HF (universitetslektor/førstelektor, SKO 1009/ SKO 1198) i perioden (tre år). Den som ansettes, vil ha arbeidsplass på det instituttet der vedkommende har fagtilhørighet.

Skolesatsingslederen vil få en ledende utviklings- og koordineringsrolle for den humanistiske delen av Lektorprogrammet og for fakultetets satsing på etter- og videreutdanning (EVU) mot skolen. Vedkommende skal arbeide for å utvide og styrke fakultetets kontaktflate mot skolene. Det samme gjelder for samarbeidspartnere som Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved UV-fakultetet og de andre fakultetene som deltar i Lektorprogrammet. Et overordnet mål med satsingen er å etablere flere kontaktflater mot skolen, og å bringe undervisningen i sentrale humanistiske skolefag mer i tråd med skolens behov. Videre at kandidatene fra lektorprogrammet skal lykkes faglig og profesjonelt og være en ressurs for videre utvikling av de humanistiske fagene i skolen. Skolesatsingslederen rapporterer jevnlig til studiedekanen.

Les mer om HFs lektorsatsning her: https://www.hf.uio.no/studier/lektorsatsing/index.html.

Mer om stillingen

Den som ansettes, skal lede satsingen, etablere nettverk for skolerettet humanistisk undervisning og forskning ved fakultetet og være en ressursperson for vitenskapelig ansatte som er knyttet til lektorutdanningen på fakultetet med sikte på å skape sammenheng og tilhørighet for lektorstudentene ved fakultetet. Personen som ansettes, vil møte i etablerte ledernettverk og ha en undervisningsandel for lektorstudenter eller EVU-studenter på eget fag. Omfanget av undervisningsoppgaver vil avtales nærmere ved ansettelse.

Fakultetet har videre som målsetting å profesjonalisere EVU-virksomheten mot skolen og øke andelen ekstern finansiering for å styrke de humanistiske fagområdene ved å utvikle faglig solide og praksisnære modeller for EVU. Skolesatsingslederen vil ha en nøkkelrolle i utvikling av EVU-tiltak og halve stillingen er dedikert til dette arbeidet.

Ansettelsen skjer med forbehold om de endringer i fagområde og arbeidsoppgaver som arbeidsgiver måtte bestemme.

Kvalifikasjonskrav

 • lektorutdanning eller tilsvarende høyere utdanning, fortrinnsvis med to humanistiske skolefag. Doktorgrad vil være en fordel.
 • undervisningserfaring fra videregående skole innen humanistiske fag
 • god kjennskap til utdanningssektoren generelt og lektorutdannelsen eller skolerettet EVU spesielt
 • bred og variert erfaring fra forsknings- og utviklingsarbeid, forvaltning, eller prosjektledelse som er relevant for stillingen
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • personlig egnethet og motivasjon for stillingen

Ved vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på:

 • faglig kompetanse
 • relevant erfaring fra prosjekt- eller prosessledelse
 • erfaring fra arbeid med EVU og kompetanseutvikling for lærere og god kjennskap til partene i samarbeidet
 • erfaring med nettverksbygging og samhandling med aktørene i utdanningssektoren
 • erfaring med å innhente ekstern finansiering
 • kjennskap til Det humanistiske fakultet

Det forutsettes at den som ansettes, behersker et skandinavisk språk ved tiltredelse.

Vi tilbyr

Søkere med doktorgrad vil bli tilbudt stilling som førstelektor.

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV, inkludert eventuell publikasjonsliste
 • vitnemål

Vennligst merk at alle dokumenter må være enten på engelsk eller et skandinavisk språk.

Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Attester og annen dokumentasjon vil eventuelt etterspørres senere.

Det benyttes intervju i ansettelsesprosessen.

Andre opplysninger

Se retningslinjer knyttet til tilsetting i universitetslektorstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om hvordan søke:

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS
Powered by Labrador CMS