Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Førstelektor innen pedagogisk utvikling ved MN fakultetet 

Søknadsfrist: 12.06.2024

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultets (MN) ambisjon er å være blant Europas ledende miljøer innen forskning, utdanning og innovasjon.Vi har en lang og stolt tradisjon innen forskning og utdanning i de klassiske realfagene. Forskningen spenner over et vidt spekter av fagområder innen alle naturvitenskapene og teknologi.Fakultet har mange gode forskningsmiljøer og dyktige enkeltforskere, hvorav flere er i forskningsfronten innen sine fag internasjonalt. Fakultetet jobber kontinuerlig med å legge til rette for innovasjon fra forskningen.Bærekraft er grunnlaget for fakultetets aktivitet og en satsning innen bærekraft står helt sentralt.

Fakultetet består av 10 institutter, 14 senter, 800 doktorgradskandidater, 1100 vitenskapelig ansatte, 450 teknisk-/administrativt ansatte og 6000 studenter.

Fakultetsadministrasjonen bistår enhetene ved fakultetet i den daglige drift og har samtidig et overordnet koordineringsansvar for fakultetet som helhet. Administrasjonen har rundt 100 ansatte fordelt på fem seksjoner - studier, forskning, kommunikasjon, HR og økonomi.

Førstelektor innen pedagogisk utvikling ved MN fakultetet - UiO

Om stillingen

Vi har ledig en fast stilling som førstelektor ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet fra 1. august 2024. Stillingen inngår i fakultetsadministrasjonens studieseksjon og vil være knyttet til Kompetansesenter for undervisning i realfag og teknologi (KURT).

Fakultetet har ansvar for å skape en kultur for kontinuerlig utvikling av vår utdanning. Dette krever ressurser som har kunnskap, kompetanse og tid til å bringe pedagogisk og fagdidaktisk forskning inn i våre fagmiljøer. Formålet med KURT er å ivareta dette utviklingsarbeidet i samarbeid med fakultetsledelsen og fagmiljøene. KURT jobber også tett på fakultetes studieseksjon som dekker arbeidsområder som studiekvalitet, læringsmiljø, studieplanlegging, eksamen og vurdering, forskerutdanning, rekruttering, skolerettet virksomhet, etter- og videreutdanning, opptak, undervisningsplanlegging, internasjonalisering, veiledning og studieinformasjon og undervisningsutvikling. KURT har pr i dag 4.5 stilling inkludert en faglig leder.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har et sterkt fokus på utdanningsutvikling og er i gang med en strategisk utdanningssatsing

Mer om stillingen

Stillingen er i sin helhet knyttet til KURT, og vil ha et sterkt realfaglig fokus. KURT skal realisere fakultetets ambisjon om å heve undervisningskvaliteten som del av den generelle utviklingen av utdanningen ved fakultetet. Det er nedfelt formelle krav til utdanningsfaglig kompetanse for ansettelser og opprykk i vitenskapelige stillinger. Ved MN-fakultetet har KURT et hovedansvar for å legge til rette for at undervisere får ulike tilbud for å styrke og dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse. Det siste årets inntog av kunstig intelligens (KI) og språkmodeller har fått stor betydning for hva vår utdanning både skal være og inneholde. KURT har derfor det siste året vært en viktig bidragsyter i god pedagogisk bruk av språkmodeller i vår utdanning, og skal fortsette å være i front av dette.

Arbeidet er bare i starten og vil få stor innflytelse på vår utdanning fremover. Stillingen vil derfor ha særlig ansvar for utviklingen av KI i undervisning og læring ved fakultetet, men også i samarbeid med andre pedagogiske enheter ved UiO. KURT har også en rolle innenfor etter- og videreutdanningstilbud innen programmering mot skolen og lærerne. Stillingen er derfor også knyttet til faglig og pedagogisk utvikling av disse tilbudene, særlig sett i lys av overgang skole til universitet. En viktig del av stillingen er å engasjere og motivere vitenskapelige ansatte til å ta i bruk forskningsbaserte metoder for å øke studentenes læring i et langt perspektiv.

Arbeidsoppgaver

 • Faglig støtte til utvikling og gjennomgføring av tilbud for å heve utdanningsfaglig kompetanse og dokumentasjon av denne.
 • Realfaglig og pedagogisk undervisning av studenter og ansatte ved fakultetet
 • Realfaglig og pedagogisk støtte til utvikling og gjennomføring av fakultetets EVU tilbud for skolen og lærere innenfor rammene av KURT
 • Særlig ansvar for pedagogisk bruk og utvikling av KI og språkmodeller i undervisning og læring
 • Særlig ansvar for fakultetets læringsassistentprogram
 • Noe drift av KURTs aktiviteter og nettsider

Den som tilsettes skal samarbeide tett med instituttkolleger, fagmiljøene og UiOs sentrale administrasjon. Endringer i fakultetets rammebetingelser og/eller strategiske prioriteringer kan medføre endringer i arbeidsoppgaver. 

Kvalifikasjonskrav

 • Søkere må ha en doktorgrad innenfor realfag og det er ønskelig med en bakgrunn innenfor pedagogiske/didaktiske fag
 • Søkere må ha erfaring fra tilsvarende arbeid innenfor universitets- og høgskolesektoren, og søkere med bred undervisningserfaring vil bli prioritert
 • God kjennskap til og bruk av IT som arbeidsverktøy.
 • Erfaring med bruk av KI og språkmodeller i undervisning og læring
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er en forutsetning for stillingen.

Personlige egenskaper

I tillegg til formelle faglige kvalifikasjoner er det avgjørende med gode personlige egenskaper som spenner bredt fra det innovative og til samarbeid og kommunikasjon. 

 • Du er utadvendt, selvstendig, resultat- og utviklingsorientert, strukturert og grundig 
 • Du er analytisk og systematisk
 • Du har sterk gjennomføringsevne
 • Du har engasjement, er kreativ og tar initiativ
 • Du er positiv, konstruktiv og fleksibel 
 • Du er opptatt av god formidling og evner å motivere ulike målgrupper
 • Du trives med å håndtere mange og ulike oppgaver i et hektisk miljø samtidig som du ser og ivaretar helheten
 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper
 • Du bidrar til et godt arbeidsmiljø og arbeidsfellesskap der kolleger gjør hverandre gode og alle tar i et tak der det trengs.

Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli sterkt vektlagt.

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr 690 000 til kr 770 000 avhengig av kompetanse, i stilling som førstelektor (stillingskode 1198)
 • Hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • God pensjonsordning og gunstige lån i Statens Pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • vitnemål
 • Attester
 • Navn og telefonnummer på 2 referanser ( navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Vennligst merk at alle dokumenter må være enten på engelsk eller et skandinavisk språk.

Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. 

Det benyttes intervju og prøveforelesning i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

I henhold til Offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

 • Førstelektor Tone Fredsvik Gregers, tlf 996 97 154, epost: t.f.gregers@ibv.uio.no
 • Visedekan utdanning, professor Knut Mørken, tlf 916 93 859, epost: knutm@math.uio.no

For tekniske spørsmål knyttet til rekrutteringssystemet, kontakt HR seniorrådgiver Torunn Standal Guttormsen, tlf:22854272 , epost: t.s.guttormsen@mn.uio.no.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS